Dekkingsgraad gedaald, waardeoverdracht niet mogelijk

De beleidsdekkingsgraad is in juli gedaald naar 99,7%. Dit betekent dat waardeoverdracht momenteel niet mogelijk is.

Nieuwe werknemers of werknemers die overstappen naar een ander pensioenfonds kunnen nog wel waardeoverdracht aanvragen, maar wij kunnen deze pas in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Als waardeoverdracht weer mogelijk is, informeren wij u hierover.

Waarom is waardeoverdracht niet mogelijk?

Een pensioenfonds moet volgens de wetgeving meer geld in kas hebben dan dat er pensioenverplichtingen zijn. Zo moet ieder pensioenfonds een reserve hebben voor mindere tijden. Omdat ABP al heel lang te maken heeft met een lage rekenrente, gaat dit ten koste van onze reserve. Daarom mogen wij volgens de wettelijke regels, bij een lagere beleidsdekkingsgraad dan 100%, geen waardeoverdracht uitvoeren.  

Lees hier het hele bericht

26-08-2019