Afmeldingsdatum overlijden vaak niet correct

Als een werknemer of uitkeringsgerechtigde overlijdt, dan moet zijn/haar dienstverband beëindigd worden.

Wanneer eindigt deelname aan de pensioenregeling?

De deelneming in de pensioenregeling eindigt de dag na het overlijden. Vaak wordt het dienstverband een dag te vroeg beëindigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de nabestaanden, omdat ABP voor het nabestaandenpensioen fictief doortelt tot de AOW-leeftijd. Als iemand geen actief dienstverband heeft, komt de pensioenopbouw tussen de datum van overlijden en de AOW-leeftijd te vervallen. Daarom is het belangrijk u dat dit correct doorgeeft. 

Voorbeeld

Als de werknemer overlijdt op 23 maart, dan loopt het dienstverband door tot en met 23 maart. Deelneming eindigt op 24 maart. Afhankelijk van welk salarispakket u gebruikt, kunt u dit op de volgende manieren doorgeven:
• Salarispakket met een “tot en met-datum”: het dienstverband aanleveren tot en met 23 maart. 
• Salarispakket met een “tot-datum”: het dienstverband aanleveren tot 24 maart.

Heeft u nog vragen?

Bel ons dan op telefoonnummer 045 579 80 02. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16.30 uur. Of stel uw vraag via werkgeversadministratie@abp.nl.

26-08-2019