4 vragen over ABP ExtraPensioen

8 februari 2021

Wilt uw werknemer sparen voor extra pensioen binnen de fiscale ruimte? Dan kunt u hiervoor vanuit zijn brutosalaris een bedrag storten op de rekening van ABP. Hoe werkt dit ook alweer en wat is, voor u als werkgever, belangrijk om te weten? We geven antwoord op de 4 meestgestelde vragen.

Wat is de fiscale ruimte?

Uw werknemer mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. De fiscale ruimte is het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat hij al aan pensioen opbouwt. De inleg in het ABP ExtraPensioen van uw werknemer mag niet hoger zijn dan zijn fiscale ruimte. 

De hoogte van de fiscale ruimte is voor iedereen verschillend. Voor veel werknemers die bij ABP pensioen opbouwen, is de fiscale ruimte al nagenoeg volledig benut. Daarom kan de fiscale ruimte voor uw werknemers vrij klein zijn.

Medio april kan uw werknemer de hoogte van zijn fiscale ruimte zien in MijnABP. Wordt hier geen bedrag getoond, dan kan hij contact opnemen met de klantenservice.

Hoe kan ik een bedrag storten in het ABP ExtraPensioen?

U kunt het bedrag overmaken naar de ABN AMRO bank in Heerlen, rekeningnummer NL57ABNA0593495004, t.n.v. Stichting Pensioenfonds ABP.

Belangrijk om te weten:

  • Bij de omschrijving vermeldt u een code, die bestaat uit het getal 81 (AEP), direct gevolgd door het klantnummer van de werknemer voor wie de inleg bestemd is.
  • Tussen de code 81 en het klantnummer mag geen spatie, punt, komma of koppelteken staan.
  • Het klantnummer is bij uw werknemer bekend. Hij kan het vinden in MijnABP of op zijn UPO.
  • U kunt alleen een bedrag storten als uw werknemer nog in dienst is én hij fiscale ruimte heeft.

Wanneer kan ik weer een bedrag storten?

Dit kan zodra de fiscale ruimte bekend is. Naar verwachting is dit medio april. Bent u vergeten een bedrag te storten in 2020? Dan kunt u dit vanaf medio april weer doen.

Alleen als uw werknemer al vóór medio april met pensioen of uit dienst gaat, kunt u al eerder een bedrag storten. In deze situaties wordt de fiscale ruimte handmatig vastgesteld. Dit kan op twee manieren:

  • U neemt contact op met Relatiebeheer, via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56. Zij dienen een verzoek in voor een opgave van de fiscale ruimte en sturen deze opgave daarna naar uw werknemer. Ze kunnen de opgave ook naar u, als werkgever, sturen. Hiervoor heeft u een machtiging van uw werknemer nodig.
  • Uw werknemer kan ook zelf zijn fiscale ruimte opvragen. Hij kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice.
Zodra de fiscale ruimte is vastgesteld, kunt u een bedrag storten zoals u dat gewend bent.

Wat moet ik doen als er een bedrag retour komt?

Soms lukt een betaling niet. Hieronder leest u wat u dan kunt doen. 

  • De laatste inleg voor 2020 had op 31 december op de rekening van ABP moeten staan. Heeft u een bedrag gestort na 31-12-2020? Dan komt dit bedrag retour omdat het in 2021 is gestort. De hoogte van de fiscale ruimte voor 2021 moet nog berekend worden. U kunt vanaf medio april weer een nieuw bedrag storten. Dan is de hoogte van de fiscale ruimte bekend. 
  • Heeft u een verkeerd AEP-kenmerk gebruikt of komt het bedrag om een andere reden retour? Dan kunt u contact opnemen met Relatiebeheer, via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56. Zij zoeken dan uit wat de oorzaak is en hoe dit kan worden opgelost.
Wilt uw werknemer meer weten over ABP ExtraPensioen? Wijs hem dan op deze pagina voor meer informatie.

Deel deze pagina

Hulp nodig?