Een deel van het pensioen in 1 keer opnemen?

Update rondom nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag in 1 keer’
15 oktober 2021

Uw werknemer kan straks een deel van zijn opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer opnemen. De beoogde ingangsdatum voor deze nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023. Uw werknemer kan dan tot maximaal 10% van zijn opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer op zijn rekening gestort krijgen.

Wat houdt de nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag in 1 keer’ ook alweer in?

De mogelijkheid om een deel van het pensioen in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de afspraken uit het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners in 2019 sloten. Uw werknemer kan er naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gebruik van maken. Dat is dus al vóór de ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel. Als uw werknemer hiervoor kiest, dan kan hij op het moment dat hij met pensioen gaat een bedrag tot maximaal 10% van zijn opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer laten uitbetalen. Een lager bedrag mag dus ook. Uw werknemer mag vervolgens zelf kiezen waaraan hij het geld besteedt. Wel is het belangrijk dat uw werknemer beseft dat als hij een bedrag in 1 keer opneemt, zijn resterende maandelijkse pensioenuitkering lager wordt.

Mogen werknemers uitbetaling van het bedrag in 1 keer uitstellen?

Werknemers die in de eerste maanden van het jaar de AOW-leeftijd bereiken, betalen minder belasting over het bedrag in 1 keer dan werknemers die pas later in het jaar de AOW-leeftijd bereiken. Dat betekent dat de een netto méér overhoudt dan de ander. Daarom heeft het kabinet besloten dat werknemers die met pensioen gaan in de maand waarin ze de AOW-leeftijd bereiken of op de 1e van de maand erna, de uitbetaling van het bedrag in 1 keer mogen doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Zo vallen zij ook in het gunstige belastingtarief.

Kan een bedrag in 1 keer gecombineerd worden met een hoog/laag pensioen?

Dat is niet mogelijk. Gaat uw werknemer vóór zijn AOW-leeftijd met pensioen? Ook dan mag hij een bedrag in 1 keer opnemen. Of hij kan ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering van ABP te krijgen en vanaf zijn AOW-leeftijd een lagere pensioenuitkering. Deze optie kan hij echter niet combineren met een bedrag in 1 keer. Hij moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag in 1 keer.

Kan mijn werknemer kiezen voor een bedrag in 1 keer als hij eerder met pensioen gaat?

Ja dat kan. Werknemers die eerder stoppen met werken kunnen ook kiezen om een gedeelte van het pensioen ineens te laten uitkeren. Uw werknemer kan dan niet meer kiezen voor een hoog/laag pensioen. Werknemers die eerder stoppen met werken, kunnen de uitbetaling van het bedrag in 1 keer niet uitstellen. Hierdoor zullen zij in de meeste gevallen meer belasting betalen over het bedrag in 1 keer dan mensen die op de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Heeft uitbetalen van een bedrag in 1 keer gevolgen voor het nabestaandenpensioen?

Het bedrag in 1 keer heeft alleen betrekking op het opgebouwde ouderdomspensioen, dus het nabestaandenpensioen blijft volledig in stand. Maar als uw werknemer ervoor kiest om nabestaandenpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, ontvangt hij ook over dat gedeelte een bedrag in 1 keer. Hiervoor is wel toestemming nodig van de partner.

Wat zijn de gevolgen voor belasting of toeslagen?

Een bedrag in 1 keer op de bankrekening krijgen kan gevolgen hebben voor de belastingaangifte of voor eventuele toeslagen die uw werknemer krijgt (zoals huurtoeslag). Wat de effecten hiervan zijn, hangt onder andere af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en de persoonlijke situatie.

Wanneer kunnen we bedragen noemen of berekeningen maken?

Op dit moment kunnen we nog geen berekeningen geven of voorbeeldbedragen noemen. Hiervoor zijn we nog afhankelijk van de definitieve wetgeving en inhoud van deze nieuwe keuzemogelijkheid. Ook moeten we onze systemen hierop aanpassen. We verwachten dat we uw werknemer een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, kunnen informeren over wat het voor hem persoonlijk betekent. We informeren u wanneer berekeningen mogelijk zijn en zichtbaar zijn in MijnABP.

Hoe nu verder?

De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe keuzemogelijkheid bedrag in 1 keer is 1 januari 2023. De wet voor bedrag in 1 keer, zoals die eerder dit jaar is aangenomen door het parlement, wordt gewijzigd. Dus voordat de regeling in kan gaan, moet het kabinet eerst nog een aangepast wetsvoorstel opstellen, dat daarna moet worden aangenomen door het parlement. Zodra we meer weten, leest u het op onze site.

Meer weten?

Op deze pagina vindt u actuele informatie en de antwoorden op de meestgestelde vragen voor uw werknemer.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 november 2021.