Waardeoverdracht weer mogelijk

Dankzij hogere beleidsdekkingsgraad ABP
15 november 2021

Heeft u nieuwe werknemers in dienst die eerder binnen een andere sector pensioen hebben opgebouwd? Of werknemers die uw organisatie binnenkort verlaten om in een andere sector te gaan werken? Deze werknemers kunnen hun pensioen weer meenemen bij de overstap naar een andere baan. Dat deze waardeoverdracht nu weer mogelijk is, komt door de verbetering van de financiële positie van ABP. Belangrijke voorwaarde is wel dat de beleidsdekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder(s) ook 100% of meer is.

ABP mag weer meewerken aan waardeoverdracht. Dit betekent het volgende:

  1. Uw werknemer kan zijn ABP-pensioen meenemen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder als hij van baan heeft gewisseld;
  2. Andersom kan hij het pensioen dat hij ergens anders heeft opgebouwd, weer meenemen naar ABP als hij door een verandering van werk deelnemer bij ABP is geworden.

Waardeoverdracht aanvragen kan ook als uw werknemer al langer geleden van baan is gewisseld. Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen uw werknemer dit moet regelen.

Verbetering financiële positie

De financiële positie van ABP is verbeterd. De beleidsdekkingsgraad is gestegen tot boven de 100%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Deze moet minimaal 100% zijn om te kunnen meewerken aan waardeoverdracht. Let op! Een beleidsdekkingsgraad van 100% van alleen ABP is niet voldoende om tot waardeoverdracht over te gaan. Ook de dekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder moet voldoende zijn.

Wat kan uw werknemer doen?

Heeft uw werknemer al een aanvraag ingediend om zijn pensioen mee te nemen naar ABP? Dan hoeft hij niets te doen. Hij ontvangt automatisch bericht van ons als ABP zijn pensioen mag overdragen. Heeft hij nog geen aanvraag ingediend? Dan kan hij dat doen via MijnABP.

Denkt uw werknemer erover na om waardeoverdracht aan te vragen? Dan kan hij de regelingen naast elkaar leggen om te vergelijken. Op abp.nl/pensioen123 ziet hij wat de pensioenregeling van ABP inhoudt. Daar kan hij vergelijken, bijvoorbeeld op pensioenleeftijd, indexatiebeleid (verhogen of verlagen van het pensioen) of het nabestaandenpensioen. Het is namelijk niet altijd gunstig om het pensioen over te dragen. Uw werknemer kan bekijken wat bij zijn situatie past en op basis daarvan tot een besluit komen.¬

Kleine pensioenen worden automatisch samengevoegd

Heeft uw werknemer een klein pensioen (tussen € 2 en € 503,24 bruto per jaar) bij een andere pensioenuitvoerder? En bouwt hij nu pensioen op bij ABP? Dan hoeft hij niets te doen. Dan vindt de waardeoverdracht naar ABP automatisch plaats. Voor deze automatische waardeoverdracht maakt het niet uit hoe hoog de (beleids)dekkingsgraad is.

Beleidsdekkingsgraad nog niet op 105%

Vorige week werd bekend dat het kabinet voor 2022 de grens waarbij pensioenfondsen de mogelijkheid hebben om de pensioen te verhogen (indexatie) wil versoepelen. In het voorstel is voor het verhogen van de pensioenen in 2022 een beleidsdekkingsgraad van 105% voldoende. Die grens ligt nu op 110%. De Tweede Kamer moet zich nog over het voorstel uitspreken. 

De beleidsdekkingsgraad van ABP stond op 31 oktober 2021 op 100,3%. En dus nu nog te laag om met deze eventuele versoepelde ondergrens de pensioenen in 2022 te kunnen verhogen. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over 12 maanden. Het is daarom erg onwaarschijnlijk dat we aan het eind van dit jaar op 105% eindigen. Het bestuur van ABP neemt later dit jaar een besluit over indexeren in 2022.