ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele energie: 3 veelgestelde vragen

25 november 2021

De beslissing om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie leidde tot positieve reacties onder deelnemers en werkgevers. Heel wat werkgevers vinden het een logisch besluit. Toch riep het soms vragen op. Bij werkgevers, maar ook onder werknemers en gepensioneerden. Want wordt het rendement hierdoor niet negatief beïnvloed? We zetten 3 veelgestelde vragen – en antwoorden – op een rijtje.

1. Waarom luisteren jullie naar een kleine groep activisten?

Ons besluit is genomen om meerdere redenen. Allereerst baseren we ons beleggingsbeleid op rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). De laatste rapporten laten zien dat als we nu niet steviger ingrijpen, de opwarming van de aarde te hard gaat. Een koerswijziging is daarom nodig, ook bij ABP. We komen hiermee niet alleen tegemoet aan de vraag van een kleine groep, maar ook van brede groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. En ten slotte: we verwachten niet dat deze beslissing een negatief effect heeft op de langjarige rendementen.

2. Wat betekent dit voor het rendement?

We hebben een analyse gedaan op langjarige rendementen uit het verleden. Daaruit blijkt dat het geen negatieve impact zou hebben gehad als we niet belegd zijn in fossiel. Tegelijkertijd zien we dat producenten van fossiele brandstoffen steeds meer te maken krijgen met klimaatrisico’s. Daarmee lopen zij ook financiële risico’s. Daarom verwachten we dat het geen negatief effect heeft op langjarige rendementen - en dus op de pensioenen - als we stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.

3. Waarom hebben jullie niet alle deelnemers gevraagd wat zij hiervan vinden?

ABP vindt de mening van haar deelnemers zeer belangrijk. Daarom voeren we regelmatig onderzoeken en enquêtes uit. Daarin zien we veel steun voor duurzaam beleggen. Ook hebben we veel gesprekken hierover gevoerd met brede groepen deelnemers. Uit zowel die onderzoeken als die gesprekken komt naar voren dat een groot deel van onze 3 miljoen deelnemers wil dat we duurzaam beleggen. We hebben dit besluit genomen omdat de klimaatrapporten ons lieten inzien dat steviger ingrijpen echt nodig is. En daarnaast zien we dat hiervoor breed draagvlak is onder de deelnemers van ABP.

Meer weten?

Hebben uw werknemers nog meer vragen? Op onze themapagina kunt u meer lezen. 

De onafhankelijke wetenschappelijke commissie duurzaam beleggen ABP van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) adviseerde het bestuur van ABP over fossiele brandstoffen en klimaatverandering. De reactie van ABP op dit advies leest u hier

Op dinsdag 7 december vindt de 3e online werkgeversbijeenkomst plaats. Daarin gaan we onder andere dieper in op dit gewijzigde beleid.