Vrijwillige aansluiting bij ABP

Valt u niet binnen de sector overheid of onderwijs? Dan kunt u uw werknemers mogelijk vrijwillig onderbrengen bij ABP. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor vrijwillige aansluiting:

  • Juridisch: uw organisatie moet onder andere voldoen aan de voorwaarden uit de Pensioenwet en de statuten van ABP.
  • Financieel: ABP kan kosten in rekening brengen.

Let op: bent u als werkgever verplicht om bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Dan kunt u alleen vrijwillig bij ABP aansluiten als het andere bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling verleent.

Bel ABP Relatiebeheer, telefoonnummer 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). We sturen u graag een overzicht van alle informatie die we nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen.