Stap voor stap klant worden

U wilt zich aansluiten bij ABP. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat regelen wij voor u en wat moet u zelf doen? Stap voor stap leggen wij u uit hoe u klant wordt bij ABP.

Is uw organisatie verplicht tot aansluiting bij ABP?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. Verplicht aansluiten]

Uw organisatie is verplicht aangesloten

In drie stappen heeft u uw aansluiting bij ABP eenvoudig geregeld.

Voorwaarden verplichte aansluiting

ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor organisaties in de sector overheid en onderwijs. Als uw organisatie actief is in een van deze sectoren bent u verplicht uw pensioenregeling bij ABP onder te brengen.

Welke organisaties moeten verplicht aansluiten?

 • Rijk
 • Gemeenten
 • Provincies 
 • Defensie 
 • Politie
 • Rechterlijke macht 
 • Waterbedrijven 
 • Universitaire medische centra (UMC's)
 • Onderwijs* (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie)
 • Universiteiten 
 • Onderzoeksinstellingen
* Alleen onderwijsinstellingen die voor 51% gefinancierd worden door de overheid of organisaties die door de wet verplicht moeten aansluiten bij ABP.

Twijfelt u of uw organisatie onder de verplichtstelling valt?

Neem dan contact op met Relatiebeheer. Wij helpen u graag.
Wij hebben een aantal gegevens van uw organisatie nodig om uw aansluiting in orde te maken. Stuur het aanmeldformulier ingevuld naar:

ABP Incasso
Postbus 4823
6401 JM Heerlen
U ontvangt van ons uw werkgeversnummer en informatie om uw pensioenadministratie op te starten. Voor uw pensioenadministratie kunt u kiezen om dit te doen via ons portaal of via een koppeling met uw salarispakket.
[cms: qa-q1a2]
[par. Vrijwillig aansluiten]

Uw organisatie wilt zich vrijwillig aansluiten

Uw organisatie is niet verplicht om zich aan te sluiten bij ABP, maar wilt zich graag vrijwillig aansluiten. Bekijk wat u hiervoor moet doen.
Uw organisatie moet minimaal aan één van de drie onderstaande voorwaarden voldoen:
 • De loonontwikkeling moet minimaal gelijk zijn aan die van een andere organisatie binnen de sectoren van overheid en onderwijs.
 • Uw organisatie heeft een bestuurlijke en/of financiële relatie met een werkgever die verplicht is aangesloten bij ABP.
 • Uw organisatie of de organisatie waar uw organisatie uit voortkomt was eerder verplicht aangesloten bij ABP.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
 • Als uw organisatie een ondernemingsraad heeft, heeft u een instemmingsverklaring van de ondernemingsraad nodig.
 • Uw organisatie is niet verplicht bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aangesloten of heeft een dispensatiebeschikking (vrijstelling) van het andere bedrijfstakpensioenfonds .
Het bestuur van ABP kan, ook als aan alle voorwaarden wordt voldaan, toch uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld omdat het bestuur de afstand tot de doelgroep van ABP te groot vindt.

Wat u verder weten moet

 • U betaalt mogelijk een entreesom
  Als uw organisatie zich vrijwillig wilt aansluiten bij ABP, kijken wij altijd of uw aansluiting geen nadelig financieel effect heeft voor ABP. Is dat het geval, dan betaalt u een entreesom voor uw aansluiting.
  Het maakt hierbij niet uit of u wel of niet een collectieve waardeoverdracht aanvraagt.
 • U betaalt mogelijk de kosten voor een afwikkelaansluiting
  U betaalt kosten voor een afwikkelaansluiting als u alleen werknemers aanmeldt die al ABP pensioen opbouwen en u uw overige werknemers niet bij ABP aanmeldt.
 • Uw aansluiting is vijf jaar geldig
  De vrijwillige aansluiting is telkens voor een periode van vijf jaar. Deze wordt iedere keer (stilzwijgend) verlengd voor dezelfde periode.
Om te kunnen beoordelen of uw organisatie zich mag aansluiten bij ABP stuurt u ons een verzoek getekend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger (naam en functie) van uw organisatie. Wij vragen u de volgende gegevens aan te leveren:

1. Gegevens over uw organisatie

 • Een toelichting waarom u u graag wilt aansluiten
 • Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van uw organisatie
 • De gewenste ingangsdatum: bij voorkeur de eerste dag van een toekomstige maand
 • De gegevens van uw contactpersoon: naam, telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres
 • Indien van toepassing: uw relatie met een verplicht dan wel vrijwillig aangesloten ABP-werkgever

2. Gegevens over uw werknemers

 • Het aantal werknemers dat u in dienst heeft en bij welk pensioenfonds deze werknemers nu zijn aangesloten
 • Of alle (huidige en toekomstige) werknemers bij ABP pensioen gaan opbouwen 
Deze informatie hebben wij nodig om te bepalen of u een entreesom of de kosten voor de afwikkelaansluiting moet betalen.

3. Aanvullende documenten

 • De akte van oprichting of (gewijzigde) statuten
 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: deze mag niet ouder dan zes maanden zijn
 • De CAO of arbeidsvoorwaarden die in uw organisatie van toepassing zijn en dan met name de loonontwikkeling
 • Een Excel-spreadsheet van alle werknemers met de volgende gegevens: achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht, BSN, fulltime jaarinkomen, deeltijdfactor en of ze nu ook al ABP-deelnemer zijn 
 • Een dispensatiebeschikking (vrijstelling) als u onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt
Deze gegevens kunt u per e-mail naar ons sturen. Zodra wij deze ontvangen hebben, houden wij u via e-mail op de hoogte van de voortgang.
Binnen drie weken na ontvangst van alle benodigde informatie verneemt u van ons of uw organisatie zich bij ons kan aansluiten. Als dat zo is, ontvangt u per post:
 • Twee overeenkomsten vrijwillige aansluiting
  U tekent de overeenkomsten en stuurt deze beide aan ons terug.
 • Eventueel een factuur
  U ontvangt een factuur als u een entreesom of de kosten voor de afwikkelaansluiting moet betalen.
 • Aanmeldformulier werkgeversadministratie
  Wij hebben nog een aantal aanvullende gegevens van u nodig om uw pensioenadministratie op te starten.

Zodra wij de getekende overeenkomsten van u hebben ontvangen en u de eventuele factuur betaald heeft, tekent ABP de overeenkomsten. U ontvangt één exemplaar per post retour voor uw eigen administratie. 

Vervolgens ontvangt u van ons uw werkgeversnummer en informatie om uw pensioenadministratie op te starten. Voor uw pensioenadministratie kunt u kiezen om dit te doen via ons portaal of via een koppeling met uw salarispakket.

Hulp nodig?