Starten als zelfstandige

Stopt u met uw baan binnen Overheid en Onderwijs? En start u als zelfstandige? Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. Als u geen of minder pensioen opbouwt, kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. Uw inkomen kan daardoor lager worden dan het het sociaal minimum.

U kunt ervoor zorgen dat uw pensioenopbouw, van uw eigen pensioen maar ook het nabestaandenpensioen van uw partner, doorloopt.

 

Dit kunt u doen door het vrijwillig voortzetten van uw pensioenopbouw. Als zelfstandige mag u maximaal 10 jaar lang uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan is het belangrijk om te weten dat uw aanvraag uiterlijk 9 maanden na uw ontslag bij ons binnen moet zijn.

Bereken wat het kost en wat het oplevert

Dat doet u heel makkelijk met de rekentool. U ziet dan precies met hoeveel procent u uw pensioenopbouw kunt aanvullen en hoeveel dat elke maand kost. Ook ziet u hoeveel pensioen u daar straks voor krijgt. Vervolgens vraagt u heel makkelijk uw vrijwillige pensioenopbouw aan.

U kiest zelf voor welk percentage u uw pensioenopbouw aanvult

Dit is wel afhankelijk van uw situatie. U kunt het percentage 1 keer per jaar aanpassen. Uw totale pensioenopbouw kan niet meer zijn dan 100%. 

U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor het deel dat u geen pensioen meer opbouwt.

 

De premie betaalt u zelf

U betaalt premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In een enkel geval betaalt uw werkgever de premie.
Bent u met levensloopverlof? Dan betaalt u via uw werkgever ook premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen en VPL. Bent u militair? Dan betaalt u premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ook als u met levensloopverlof bent.

De premie voor aanvullende pensioenopbouw is fiscaal aftrekbaar en kan bij de belastingaangifte worden ingediend. Deelnemers aan de regeling voor aanvullende pensioenopbouw krijgen in het eerste kwartaal van ieder jaar een overzicht van de betaalde premies. Daarmee kunnen ze hun belastingvoordeel regelen bij de belastingaangifte.

 

Dat staat in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'. Dit ontvangt u ongeveer 3 maanden nadat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bekijk uw pensioenoverzicht digitaal in MijnABP.

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen door hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming’ vindt u meer informatie over dit ruilen. Geef uw keuze door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het formulier en stuur het naar ons toe. Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen. 

Meer over nabestaandenpensioen.

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of kijk op abp.nl/vernieuwd-pensioenstelsel