Verhuizen

Als u in Nederland verhuist, krijgen wij dat automatisch door van uw nieuwe gemeente. U hoeft uw adreswijziging dan niet aan ons door te geven. Verhuist u naar het buitenland, dan moet u ons wel informeren.

Als u in dienst blijft bij uw werkgever, dan blijft u pensioen bij ons opbouwen. Wel moet u uw adreswijziging aan ons doorgeven.

Gaat u uit dienst bij uw werkgever, dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. Geef wel uw nieuwe adres aan ons door. U heeft twee keuzes:

  • U laat uw pensioen staan bij ABP.
  • U neemt uw pensioen mee naar het buitenland: Met internationale waardeoverdracht neemt uw buitenlandse pensioenuitvoerder uw pensioen over. Zo voorkomt u een pensioengat en hoeft u na uw pensionering maar met één pensioenfonds contact te houden.

Dan moet u uw adreswijziging aan ons doorgeven. Dit krijgen wij niet automatisch door.

U moet zich dan als inwoner inschrijven bij uw nieuwe gemeente en u moet ABP informeren. Heeft u pensioen opgebouwd in het buitenland?

Dan heeft u twee keuzes: