Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uit elkaar gaan en de verdeling van uw pensioen? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u waardeoverdracht vanuit ABP naar uw nieuwe pensioenuitvoerder gedaan? En gaat u daarna scheiden?

Dan heeft u geen recht meer op ouderdomspensioen bij ABP. En uw ex-partner heeft geen recht meer op nabestaandenpensioen van ons.

Heeft u waardeoverdracht aangevraagd? En bent u al gescheiden?

Heeft u vóór uw waardeoverdracht aan ABP gevraagd het ouderdomspensioen te verdelen? Dan betaalt uw nieuwe pensioenuitvoerder bij uw pensionering het deel voor uw ex-partner rechtstreeks aan hem of haar uit. Heeft u vóór uw waardeoverdracht aan ABP gevraagd het ouderdomspensioen te splitsen (conversie)? Dan blijft het ouderdomspensioen en het nabestaandenpesnioen dat is omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner, bij ABP.

Doet u een waardeoverdracht naar een pensioenfonds in het buitenland? Neem dan contact met ons op.

U krijgt een partner op of nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. En gaat u scheiden?

Als u overlijdt, heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen

U krijgt een partner voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. En gaat u scheiden?

Dan heeft uw partner wel recht op nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Overlijdt u voordat u officieel bent gescheiden?

Dan heeft uw partner recht op het nabestaandenpensioen.

Overlijdt u nadat u bent gescheiden? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te verevenen?

Dan heeft dat gevolgen voor uw ex-partner. De verdeling van het ouderdomspensioen wordt stopgezet. Uw ex-partner houdt alleen recht op eventueel nabestaandenpensioen.

Overlijdt u nadat u bent gescheiden? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te splitsen (conversie)?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw ex-partner. Uw ex-partner houdt recht op zijn of haar deel van het gesplitste pensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En heeft u ABP verzocht uw pensioen te verevenen?

Dan krijgt u het verdeelde ouderdomspensioen weer bij uw pensioen.

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie gekozen voor splitsen (conversie) en dit doorgegeven aan ABP?

Dan verandert er niets aan uw pensioen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Er kan een verschil ontstaan tussen uw verwachte inkomsten voor uw scheiding en uw daadwerkelijke inkomsten na uw scheiding. Dit hangt af van de keuze die u maakt over de verdeling van uw pensioen. 

Wilt u inzicht krijgen in uw (mogelijke) financiële situatie als u met pensioen bent of nog met pensioen moet gaan? Gebruik dan Helder Overzicht & Inzicht op MijnABP. Helder Overzicht & Inzicht helpt u om op hoofdlijnen een totaalbeeld te krijgen van uw toekomstige inkomsten en uitgaven. Meer weten over Helder Overzicht & Inzicht? Klik dan hier voor meer informatie. 

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap met iemand die pensioen bij ABP opbouwt (of heeft opgebouwd)? Dan bent u de 'ex-partner'.

Dan heeft u misschien recht op nabestaandenpensioen. Dit is het nabestaandenpensioen dat uw ex-partner tot uw scheiding heeft opgebouwd bij ABP. U kunt van het nabestaandenpensioen afzien. Lees meer over nabestaandenpensioen.
 
Als u wel (of niet) afspraken maakt over de verdeling van het  pensioen, dan gaat dat over het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Niet over het nabestaandenpensioen. Die afspraken moet u apart maken.
Kiest u ervoor het pensioen te splitsen (conversie)? Dan maakt u afspraken over het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen tegelijk. 

Overlijdt uw ex-partner voordat u officieel bent gescheiden?

Dan krijgt u (eventueel) het nabestaandenpensioen.

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor de verevening van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en dit doorgegeven aan ABP?

Dan heeft dat voor u gevolgen. De verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner wordt stopgezet. 

U houdt wel recht op eventueel nabestaandenpensioen van uw ex-partner.

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor splitsen (conversie) en dit doorgegeven aan ABP?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. U houdt recht op uw deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen dat is omgezet in een eigen pensioenuitkering voor u.

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Als u gaat scheiden en uw ex-partner ontvangt ouderdomspensioen, dan kan de hoogte van het ouderdomspensioen van uw ex-partner veranderen.

Ontvangt uw ex-partner de alleenstaande AOW van de SVB? Dan ontvangt uw ex-partner ook een alleenstaand ouderdomspensioen. Als uw ex-partner diensttijd heeft gehad voor 1996, dan wordt het ouderdomspensioen hoger. Uw deel verandert niet, omdat de opbouw van het gehuwde ouderdomspensioen wordt verdeeld na pensioenverevening.

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt.

Als u wel (of niet) afspraken maakt over de verdeling van uw pensioen, dan gaat dat over uw ouderdomspensioen. Niet over het nabestaandenpensioen. Deze afspraken  moet u apart vastleggen.
Er is een uitzondering: als u er samen voor kiest het pensioen te splitsen (conversie), dan maakt u  een afspraak over het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen ineens.  
 
Lees meer over nabestaandenpensioen. 

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden?

Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons te sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Wilt u na de scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap met een andere naam aangeschreven worden?

Ga naar de website van de gemeente waar u staat ingeschreven. Hier leest u hoe u de naamswijziging kan doorgeven. Wij hebben een automatische verbinding met de BRP. Zodra uw gegevens in de BRP zijn aangepast, worden uw gegevens bij ons automatisch ook aangepast.
Hulp nodig?