Uw pensioen verdelen bij scheiden

U kunt uw ouderdomspensioen verdelen als u getrouwd bent en gaat scheiden. Of als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Uw scheiding valt onder de wet ‘Verevening van Pensioen bij Scheiding’ (wet VPS) als u bent gescheiden na 30-4-1995. U heeft dan een aantal mogelijkheden. Bent u daarvoor gescheiden, kijk dan onderaan de pagina.

U verdeelt uw pensioen:
 • U verdeelt uw ouderdomspensioen volgens de standaardverdeling: ieder de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • U spreekt met uw ex-partner een andere verdeling af. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • U spreekt met uw ex-partner af dat u het pensioen splitst (conversie).
 • Als u niets afspreekt, heeft uw ex-partner na scheiding of beëindiging partnerschap nog altijd recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
U verdeelt uw pensioen niet:
 • U spreekt met uw ex-partner af dat u uw ouderdomspensioen niet verdeelt. Als u hiervoor kiest, hoeft u ons dat niet te laten weten. Laat u het ons wél weten, stuur dan het document mee waarin deze afspraak vastligt.
 • U woonde samen met uw ex-partner, dan kunt u het ouderdomspensioen niet verdelen.

Verdeling aanvragen

 • Vul het formulier voor de verdeling ouderdomspensioen in en stuur het naar:
  ABP 
  Postbus 4804
  6401 JL Heerlen 
 • Zorg ervoor dat u dit doet binnen twee jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan de standaardverdeling ook zelf aanvragen.
 • Uw ex-partner kan recht hebben op nabestaandenpensioen. Ook hier kunt u afspraken over maken.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Behalve als dat minder is dan € 503,24 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u ouderdomspensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen. De verdeling stopt.

Wilt u dat wij rekening houden met de verdeling?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen andere verdeling registreren.

U kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post naar:
ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%, of een andere periode dan uw huwelijk of geregistereerd partnerschap. Als u en uw ex-partner voor een andere periode kiezen, dan mag die geen eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap overlappen. Ook mag de periode niet na de echtscheidingsdatum liggen. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 503,24 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen. De verdeling stopt.

Wilt u dat wij rekening houden met uw verdeling?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen andere verdeling registreren.

U kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post naar:
ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in 2 losstaande pensioenen. Ook wel conversie genoemd. Uw pensioen kan alleen gesplitst worden als het deel van het ouderdomspensioen voor uw ex-partner, hoger is dan € 503,24 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit een deel van uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U kunt voor het deel ouderdomspensioen dat gesplitst wordt, kiezen voor een andere periode en voor een ander verdelingspercentage. Net zoals bij 'een andere verdeling'. Conversie is definitief.

Wanneer krijgt uw ex-partner het zelfstandig pensioen?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Tussen het 60ste levensjaar en uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd kan uw ex-partner kiezen om zijn of haar deel van het pensioen op te nemen.

Wat als u overlijdt?

Uw ex-partner komt niet in aanmerking voor ABP NabestaandenPensioen. Dat is al in zijn of haar pensioen opgenomen.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan krijgt u zijn of haar pensioen niet terug.

Wilt u dat ABP rekening houdt met een splitsing van uw pensioen?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Ontvangen wij het formulier na 2 jaar, dan registreren wij de verdeling als het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend.

U kunt het formulier naar ons sturen via het digitale contactformulier. Of per post naar:
ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

Als u er samen voor kiest het ouderdomspensioen niet te verdelen, houdt u uw volledige ouderdomspensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten en dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. U hoeft ABP niets te laten weten.
Bent u gescheiden tussen 27-11-1981 en 1-5-1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat pensioen bij de verdeling van de gemeenschap bij scheiding in aanmerking moet worden genomen. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.
 
U kunt daarvoor een berekening aan ABP vragen. Uw ex-partner kan alleen een berekening aan ABP vragen als hij of zij een eerdere opgave van een contante waarde berekening meestuurt. Of als hij of zij een machtiging van u meestuurt. Daarin moet staan dat u ons toestemming geeft een 'contante waarde'-berekening aan uw ex-partner te geven.
 
De aanvraag van een contante waarde berekening doet u door het digitale contactformulier in te vullen. Of door een brief te sturen naar:
ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
 
In de 'contante waarde'-berekening staat de hoogte van de voorwaardelijke uitkering (dit is de uitkering waar uw ex-partner aanspraak op kan maken). U en uw ex-partner regelen de betaling van deze uitkering onderling. ABP speelt daarin geen rol.

Maakt u geen afspraken, dan houdt uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen. 

Wilt u dat wij de verdeling voor u regelen? Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. 

U kunt bovenstaande gegevens naar ons sturen via het digitale contactformulier of per post naar:
ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

Uw ex-partner krijgt mogelijk nabestaandenpensioen als u overlijdt. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Als u wel (of niet) afspraken maakt over de verdeling van uw pensioen, dan gaat dat over uw ouderdomspensioen. Niet over het nabestaandenpensioen. Daar kunnen u en uw ex-partner apart iets voor regelen. Uw ex-partner kan namelijk afzien van nabestaandenpensioen. Als wij een verklaring van uw ex-partner krijgen hierover, dan krijgt hij of zij geen nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Er is een uitzondering: als u er samen voor kiest het pensioen te splitsen, dan maakt u al afspraken over het nabestaandenpensioen.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap met iemand die pensioen bij ABP opbouwt (of heeft opgebouwd)? Dan bent u de 'ex-partner'. 

Hulp nodig?