Uw pensioen verdelen

U kunt uw ouderdomspensioen verdelen als u getrouwd bent en gaat scheiden. Of als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt.

U heeft een aantal mogelijkheden:
 • U spreekt met uw ex-partner af dat u uw pensioen niet verdeelt. Als u hiervoor kiest, hoeft u ons dat niet te laten weten.
 • U verdeelt uw ouderdomspensioen volgens de standaardverdeling: ieder de helft.
 • U spreekt met uw ex-partner een andere verdeling af, bijvoorbeeld een ander verdelingspercentage (60-40).
 • U spreekt met uw ex-partner af dat u het pensioen splitst (conversie).
 • U spreekt niets af. Dan heeft uw ex-partner na scheiding of beëindiging partnerschap nog altijd recht op de helft van uw ouderdomspensioen.
 • U woonde samen met uw ex-partner, dan kunt u het ouderdomspensioen niet verdelen.

 • Vul het formulier voor de verdeling ouderdomspensioen in en stuur het naar:
  ABP Service Verzekerden
  Postbus 4804
  6401 JL Heerlen 
 • Zorg ervoor dat u dit doet binnen twee jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook zelf aanvragen.
 • Uw ex-partner kan recht hebben op nabestaandenpensioen. Ook hier kunt u afspraken over maken.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Behalve als dat minder is dan € 493,77 bruto per jaar. Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn deel?

Vanaf het moment dat u voor het eerst ABP KeuzePensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met de verdeling?

Vul het formulier in binnen twee jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. Uw ex-partner kan deze verdeling ook zelf aanvragen.

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld dat uw ex-partner 40% van het pensioen ontvangt. Of dat u de periode waarin u ongehuwd samenwoonde ook verdeelt. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 493,77 bruto per jaar.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn deel?

Vanaf het moment dat u voor het eerst ABP KeuzePensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met uw verdeling?

Vul het formulier in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een afwijkende verdeling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen afwijkende verdeling registreren.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in twee losstaande pensioenen. Ook wel conversie genoemd. Uw pensioen kan alleen gesplitst worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 493,77 bruto per jaar.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit het deel voor uw ex-partner van uw ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner. U bepaalt samen hoe ABP uw pensioen in tweeën splitst. Conversie is definitief.

Wanneer krijgt uw ex-partner het zelfstandig pensioen?

Dit kan uw ex-partner zelf bepalen. Tussen het 60e levensjaar en uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd kan uw ex-partner kiezen om zijn of haar deel van het pensioen op te nemen.

Wat als u overlijdt?

Uw ex-partner komt niet in aanmerking voor ABP NabestaandenPensioen. Dat is al in zijn of haar pensioen opgenomen.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan krijgt u zijn of haar pensioen niet terug. Dit kan wel als u kiest voor wettelijke verdeling of een andere verdeling van het pensioen.

Wilt u dat ABP rekening houdt met uw verdeling?

Vul het formulier in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor conversie. Zonder deze gegevens kunnen wij geen conversie registreren.

Als u er samen voor kiest het pensioen niet te verdelen, houdt u uw volledige pensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. U hoeft ABP niets te laten weten.
Maakt u geen afspraken, dan houdt uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat uw ex-partner mogelijk recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen. De verdeling van dit pensioen regelt u in onderling overleg met uw ex-partner. Leg deze afspraken altijd vast in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Deze zijn bepalend voor ABP.

Berekening

ABP kan de hoogte van voorwaardelijke uitkering van de pensioenrechten vaststellen. U kunt hiervoor een standaard berekening aanvragen. Wilt u een berekening over een andere periode, bijvoorbeeld uw huwelijk? Leg deze afspraak dan vast in het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Stuur deze naar ons op. Als ex-partner kunt u alleen een berekening aanvragen met toestemming van de ABP-deelnemer of als u een eerdere berekening opstuurt. Neem contact met ons op om een berekening aan te vragen.
Hulp nodig?