Uw pensioen verdelen

U kunt uw ouderdomspensioen verdelen als u getrouwd bent en gaat scheiden. Of als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt.

U heeft een aantal mogelijkheden:
  • U verdeelt uw ouderdomspensioen volgens de wettelijke verdeling: ieder de helft.
  • U spreekt met uw ex-partner een andere verdeling af, bijvoorbeeld uw ex-partner minder dan de helft.
  • U spreekt met uw ex-partner af dat u het pensioen splitst (conversie).
  • U spreekt met uw ex-partner af dat u uw pensioen niet verdeelt. Als u hiervoor kiest, hoeft u ons dat niet te laten weten.
  • U spreekt niets af, maar uw ex-partner kan dan nog altijd de helft opeisen.
  • U woonde samen met uw ex-partner, dan kunt u het ouderdomspensioen niet verdelen.
Uw ex-partner kan recht hebben op nabestaandenpensioen. Ook hier kunt u afspraken over maken.
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Behalve als dat minder is dan € 465,94 bruto per jaar. Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn deel?

Vanaf het moment dat u voor het eerst ABP KeuzePensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met de verdeling?

Vul het formulier in binnen twee jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap en stuur het naar ons toe. Uw ex-partner kan deze verdeling ook zelf aanvragen.

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld dat uw ex-partner 40% van het pensioen ontvangt. Of dat u de periode waarin u ongehuwd samenwoonde ook verdeelt. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner groter is dan € 465,94 bruto per jaar.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn deel?

Vanaf het moment dat u voor het eerst ABP KeuzePensioen ontvangt.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan ontvangt u het deel van uw ex-partner bij uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met uw verdeling?

Vul het formulier in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig.

U kiest er samen voor uw pensioen te splitsen in twee losstaande pensioenen. Ook wel conversie genoemd. Uw pensioen kan alleen gesplitst worden als het deel voor uw ex-partner groter is dan € 465,94 bruto per jaar.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit een deel van uw ouderdomspensioen en een deel van het nabestaandenpensioen. U bepaalt samen hoe ABP uw pensioen in tweeën splitst. Conversie is definitief.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn pensioen?

Dat kan hij zelf bepalen. Dit kan tussen zijn 60ste en zijn AOW-leeftijd.

Wat als u overlijdt?

Uw ex-partner komt niet in aanmerking voor ABP NabestaandenPensioen. Dat is al in zijn pensioen opgenomen.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan krijgt u zijn pensioen niet terug. Dit kan wel als u kiest voor wettelijke verdeling of een andere verdeling van het pensioen.

Wilt u dat ABP rekening houdt met uw verdeling?

Vul het formulier in en stuur het naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor conversie. 

Als u er samen voor kiest het pensioen niet te verdelen, houdt u uw volledige pensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten.
Maakt u geen afspraken, dan houdt uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat u mogelijk recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen. De verdeling van deze pensioenaanspraken regelt u in onderling overleg met uw ex-partner.

Berekening

ABP kan de hoogte van de te verdelen contante waarde van de pensioenrechten vaststellen. Wilt u hiervan een berekening? Stuur ons dan een e-mail met schriftelijke toestemming van degene die het pensioen heeft opgebouwd.