Afzien van nabestaandenpensioen

Uw ex-partner komt meestal in aanmerking voor nabestaandenpensioen (wij noemen dit ook partnerpensioen), maar kan hier ook van afzien.

Of uw ex-partner wel of niet afziet van nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

Het formulier afzien nabestaandenpensioen accepteren wij alleen:

  • als het volledig is ingevuld en; 
  • wordt opgestuurd door de ex-partner met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs.

U bent gescheiden na 1-1-1996
Het nabestaandenpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Deze partner moet dan wel bekend zijn bij ABP. Als uw ex-partner heeft afgezien van nabestaandenpensioen, dan kan dit gunstig zijn voor uw ouderdomspensioen. Het is mogelijk om nabestaandenpensioen toe te voegen aan uw ouderdomspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

U bent gescheiden voor 1-1-1996
Het nabestaandenpensioen gaat naar uw huidige of toekomstige partner. Behalve als u nog een ex-partner heeft. Dan gaat het nabestaandenpensioen naar hem of haar. Om nabestaandenpensioen te krijgen moet uw partner wel bekend zijn bij ABP. 

Let op: er kunnen situaties zijn waarin uw huidige partner toch geen recht heeft op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld als uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt vóór 1996 en u ook daarna geen pensioen meer opbouwde bij ABP. 

Neem contact op met ABP als u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

U kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat uw ex-partner 'afziet van het nabestaandenpensioen'. Ook een verklaring is voldoende. Belangrijk: het is niet voldoende als u in de verklaring opneemt dat hij of zij afziet van ouderdomspensioen of pensioenrechten. 

Een verklaring kan zijn:
• Een (aanvulling op het) echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst
• De huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap
• Een verklaring die door een notaris of advocaat is opgemaakt
• Een eigen verklaring die door een notaris of advocaat is gelegaliseerd
• Een eigen verklaring die is ondertekend door degene die afziet van het recht op nabestaandenpensioen, met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs

Het afzien van nabestaandenpensioen is definitief zodra u van ABP een bevestiging ontvangt.

Als uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen dan blijft dit staan voor een (eventueel) nieuwe partner. Maar alleen als u weer pensioen gaat opbouwen bij ABP. Dit geldt niet als u gescheiden bent voor 1-1-1996 en u geen pensioen heeft opgebouwd na 1-1-1996.

Als u bent gescheiden na de waardeoverdracht, dan is het nabestaandenpensioen meegegaan naar de nieuwe pensioeninstantie.

U of uw ex-partner stuurt het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de verklaring naar ons. Uw ex-partner stuurt het formulier afzien nabestaandenpensioen naar ons. Dit kan via het digitale contactformulier of per post naar: 

ABP
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

Hulp nodig?