Afzien nabestaandenpensioen

Uw ex-partner komt meestal in aanmerking voor nabestaandenpensioen (wij noemen dit ook partnerpensioen). Maar kan hier ook van afzien.

Of uw ex-partner wel of niet afziet van nabestaandenpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

U kunt in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingovereenkomst opnemen dat uw ex-partner 'afziet van het nabestaandenpensioen'. Mogelijk vragen we u dan op een later moment nog om een kopie van het identiteitsbewijs. Ook een verklaring is voldoende. Dit kan via:
  • Een verklaring van uw ex-partner, opgemaakt of gelegaliseerd door een notaris of advocaat. Ook in dit geval vragen we u mogelijk nog op een later moment om een kopie van het identiteitsbewijs.
  • Een verklaring van uw ex-partner, door u beiden ondertekend (direct met kopieën van beide identiteitsbewijzen).
  • Het formulier ‘Afzien ABP NabestaandenPensioen’. U kunt het formulier downloaden en aan uw ex-partner geven. Uw ex-partner kan het formulier samen met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs opsturen naar het ABP.
Het afzien van ABP Nabestaandenpensioen is pas definitief als u van ABP een bevestiging ontvangt.
Als een ex-partner afziet van nabestaandenpensioen of overlijdt na 1 januari 2016 gaat het recht op nabestaandenpensioen over naar de huidige partner. Andere ex-partners hebben geen recht op dit nabestaandenpensioen. Dit geldt niet als u gescheiden bent vóór 1 januari 1996.