Checklist

Scheiden heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Wat moet u weten en regelen?

  • Onderzoek welke keuzes u en uw ex-partner hebben bij de verdeling van uw pensioen. En welke gevolgen dit heeft voor uw pensioen en dat van uw ex-partner. Lees hier meer over uw pensioen als u gaat scheiden.
  • Maak samen met uw ex-partner een keuze over de verdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen om het ouderdomspensioen te verevenen, te splitsen (conversie) of niet te verdelen. Daarbij kunt u ook nog kiezen om met een bepaald percentage te delen. Of u kunt een kortere of langere periode dan uw huwelijkse periode verdelen.
  • Uw ex-partner kan wel of niet afzien van het nabestaandenpensioen.
  • Jullie leggen de afspraken over de verdeling van uw pensioen vast in het echtscheidingsconvenant.
  • Geef de gemaakte keuze over de verdeling van uw pensioen door via het formulier verdeling van pensioen. En stuur deze binnen 2 jaar naar ons op.
  • Ziet uw ex-partner af van het nabestaandenpensioen? Dan vult uw ex-partner de Formulier afzien nabestaandenpensioen in en stuurt deze naar ons op. Heeft u afspraken gemaakt over het afzien van het nabestaandenpensioen in het echtscheidingsconvenant of beeindigingsovereenkomst? Dan kunt u die ook naar ons sturen.
  • Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Geef daar dan ook uw keuze voor de verdeling van uw pensioen door.
  • Woont u in het buitenland? Dan moet u de scheiding zelf bij ons doorgeven. Ook bovenstaande afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen moet u aan ons doorgeven.