Zelf nabestaandenpensioen regelen

Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u één van de keuzes te maken die hieronder staan:

question-step-747207be2d

kies een optie:

question-step-30ac54fa6b

Welke relatie had u met uw partner?

question-step-db8a8bf25b

Zijn er kinderen jonger dan 25 jaar?

question-step-e16545360a

Woont u in het buitenland?

final-step-dfe20daf7e

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

U krijgt een nabestaandenpensioen voor de rest van uw leven.

Het bedrag van het nabestaandenpensioen kan wel nog veranderen als uw recht en/of de hoogte van de AOW of Anw verandert. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele aanvullingen, compensaties of verminderingen.

Lees hier meer informatie wanneer dit bedrag kan veranderen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.

 

Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.

 

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente

In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer

 

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

 

ABP Pensioenen

Postbus 4803

6401 JL Heerlen

Nederland

 

Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.

 

Belastingdienst Limburg

Kantoor Buitenland/Afdeling KR

Postbus 29

6400 AA Heerlen

Nederland

final-step-426b729eb3

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

question-step-03439f4a25

Woont u in het buitenland?

final-step-69c6f0ba99

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer

 

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

 

ABP Pensioenen

Postbus 4803

6401 JL Heerlen

Nederland

 

Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.

 

Belastingdienst Limburg

Kantoor Buitenland/Afdeling KR

Postbus 29

6400 AA Heerlen

Nederland

final-step-5ebecc78cf

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

question-step-434cff9f2d

Zijn er kinderen jonger dan 25 jaar?

question-step-4368ce7054

Woont u in het buitenland?

final-step-3cef2293d7

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.

 

Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.

 

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente

In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer

 

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

 

ABP Pensioenen

Postbus 4803

6401 JL Heerlen

Nederland

 

Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.

 

Belastingdienst Limburg

Kantoor Buitenland/Afdeling KR

Postbus 29

6400 AA Heerlen

Nederland

final-step-2398b8d8e7

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.

 

Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.

 

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.

question-step-b49bcbb936

Woont u in het buitenland?

final-step-cd844dbbc7

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer

 

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

 

ABP Pensioenen

Postbus 4803

6401 JL Heerlen

Nederland

 

Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.

 

Belastingdienst Limburg

Kantoor Buitenland/Afdeling KR

Postbus 29

6400 AA Heerlen

Nederland

final-step-b2c5d14b51

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.

Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.

 

3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande

Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.

 

4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen

In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.

 • ABP NabestaandenPensioen
 • ABP PartnerPlusPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor had gekozen en uw partner is 65 jaar of ouder geworden. Lees meer over ABP PartnerPlusPensioen
 • ABP ExtraPensioen: Dit is een extra aanvulling. U krijgt deze aanvulling als uw partner daarvoor heeft gespaard. Lees meer over ABP ExtraPensioen
 • Overlijdensuitkering: Dit is een eenmalige uitkering. U krijgt deze uitkering als uw partner al pensioen ontving. Deze uitkering is twee keer het bruto pensioenbedrag netto uitbetaald. Lees meer over overlijdensuitkering zelf aanvragen.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw): De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of u deze uitkering ontvangt. Kijk op de site van SVB of u recht heeft op Anw
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Bekijk of u recht heeft op een aanvulling. Bekijk ook of u een compensatie krijgt.
 • Voorwaardelijk pensioen: Dit is een verhoging van uw ABP OuderdomsPensioen of uw ABP NabestaandenPensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.

U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.

final-step-222bd1ec51

Mogelijk geen recht op nabestaandenpensioen

Woont u wel op één adres, leg uw situatie dan aan ons voor en neem even contact met ons op. 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

final-step-2074c3c420

Mogelijk geen recht op nabestaandenpensioen

Wij vermoeden dat u helaas geen recht heeft ABP nabestaandenpensioen.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

final-step-6bd60024da

Voor ex-partners

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw ex-partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door.

Als ex-partner heeft u mogelijk recht op ABP NabestaandenPensioen. Als wij nog niet alle informatie hebben, ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:

 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier

Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

final-step-4cabcb3bda

Voor kinderen

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat je jonger bent dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.

Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

In dat geval krijgen wij geen informatie van jouw gemeente. Je moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van jouw ouder stop en zoeken uit of je recht hebt op nabestaandenpensioen. Ontving jouw ouder nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of je recht hebt op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • jouw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • jouw rekeningnummer

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

ABP Pensioenen
Postbus 4804
6401 JL Heerlen
Nederland

Heb je geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat je een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van jouw paspoort of identiteitsbewijs.

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland

Als jouw ouder al een pensioenuitkering van ABP ontving, dan heb je mogelijk recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. 

Deze uitkering wordt bij kinderen niet automatisch toegekend. Als je recht hebt op een overlijdensuitkering dan moet je deze zelf aanvragen. Lees meer over het aanvragen van een overlijdensuitkering. 

final-step-62f2e728d0

Voor verzorger/voogd

Bent u niet de biologische ouder maar verzorgt en voedt u het kind wel op? Dan moeten wij weten of u het gezag heeft over het kind. Als u het gezag heeft over het kind, bent u ook verplicht het kind te verzorgen. Wij maken het nabestaandenpensioen dan aan u over. 

• Bent u voogd? Stuurt u dan een kopie van een uittreksel uit het gezagsregister waarin staat dat u de voogd bent. Dit uittreksel kunt u aanvragen bij de rechtbank. U kunt ons ook een kopie van de bereidheidsverklaring toesturen die u op verzoek van de rechter heeft ondertekend toen u uw taak als voogd heeft aanvaard. 

• Bent u niet de voogd? Dan moet u aantonen dat u het gezag heeft over het kind. U kunt aantonen dat u het ouderlijk gezag heeft over uw kind met een verklaring van de rechtbank of met een uittreksel van de gemeente. Bij de rechtbank in de regio waar het kind geboren is, vraagt u een verklaring ouderlijk gezag aan. U kunt ook bij uw gemeente een verklaring aanvragen waarop aangegeven staat wie het ouderlijke gezag over het kind heeft. 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

final-step-8c6cff61d9

Nabestaandenpensioen

Bent u niet de (ex-)partner of een kind van de overledene? Dan heeft u helaas geen recht op ABP Nabestaandenpensioen. 

Mogelijk heeft u recht op een overlijdensuitkering
Als de overledene al een pensioenuitkering van ABP ontving, heeft u mogelijk recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd.

De uitkering wordt in dit geval niet automatisch toegekend. Lees meer over het recht en het aanvragen van een overlijdensuitkering.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.