Wat moet ik als nabestaande regelen voor mijn pensioen?

Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u één van de keuzes te maken die hieronder staan:

[cms: qa-q1]
Welke relatie had u met uw partner?[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a2]

Voor kinderen

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat je jonger bent dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.

Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.

Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. Je kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel je vraag via de chat.

In dat geval krijgen wij geen informatie van jouw gemeente. Je moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van jouw ouder stop en zoeken uit of je recht hebt op nabestaandenpensioen. Ontving jouw ouder nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of je recht hebt op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:

 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • jouw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • jouw rekeningnummer

Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene

ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland

Heb je geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat je een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van jouw paspoort of identiteitsbewijs.

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland

Als jouw ouder al een pensioenuitkering van ABP ontving, dan heb je mogelijk recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. 

Deze uitkering wordt bij kinderen niet automatisch toegekend. Als je recht hebt op een overlijdensuitkering dan moet je deze zelf aanvragen. Lees meer over het aanvragen van een overlijdensuitkering

[cms: qa-q1a1]

Voor ex-partners

Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw ex-partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door.
Als ex-partner heeft u mogelijk recht op ABP NabestaandenPensioen. Als wij nog niet alle informatie hebben, ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
[cms: qa-q1a3]

Nabestaandenpensioen
Bent u niet de (ex-)partner of een kind van de overledene? Dan heeft u helaas geen recht op ABP Nabestaandenpensioen. 

Mogelijk heeft u recht op een overlijdensuitkering
Als de overledene al een pensioenuitkering van ABP ontving, heeft u mogelijk recht op een overlijdensuitkering. Deze uitkering is het brutobedrag aan pensioen over twee maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd.

De uitkering wordt in dit geval niet automatisch toegekend. Lees meer over het recht en het aanvragen van een overlijdensuitkering.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. Je kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel je vraag via de chat.

Zijn er kinderen jonger dan 25 jaar?[cms: qa-q1q1q1]
Zijn er kinderen jonger dan 25 jaar?[cms: qa-q1q1q2]
[cms: qa-q1q1a1]

Mogelijk geen recht op nabestaandenpensioen

Woont u wel op één adres, leg uw situatie dan aan ons voor en neem even contact met ons op. 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1a2]

Mogelijk geen recht op nabestaandenpensioen

Wij vermoeden dat u helaas geen recht heeft ABP nabestaandenpensioen.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Woont u in het buitenland?[cms: qa-q1q1q1q1]
Woont u in het buitenland?[cms: qa-q1q1q2q2]
Woont u in het buitenland?[cms: qa-q1q1q2q1]
Woont u in het buitenland?[cms: qa-q1q1q1q2]
[cms: qa-q1q1q1q1a1]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
[cms: qa-q1q1q1q1a2]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.
 
Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.
[cms: qa-q1q1q1q1a5]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
[cms: qa-q1q1q1q1a6]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.
 
Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.
[cms: qa-q1q1q1q1a4]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.
 
Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente
In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer
 
Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene
 
ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland
 
Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.
 
Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland
[cms: qa-q1q1q1q1a8]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Ook het nabestaandenpensioen voor de kinderen maken wij in orde.
 
Het nabestaandenpensioen voor kinderen is automatisch geregeld. Er hoeft niet aan ons door worden gegeven dat er kinderen zijn.
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op  nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder zelf, via de partner van de overleden ouder of via de voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente
In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer
 
Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene
 
ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland
 
Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.
 
Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland
[cms: qa-q1q1q1q1a3]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer
 
Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene
 
ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland
 
Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.
 
Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland
[cms: qa-q1q1q1q1a7]

Wij helpen u graag inzicht te krijgen in wat u de komende weken kunt verwachten.

1 Soms vragen wij aanvullende informatie
Als u in Nederland woont hoeft u niet aan ons door te geven dat uw partner is overleden. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om uw nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.
Hebben wij nog niet alle informatie? Dan ontvangt u op korte termijn een brief van ons. De aanvullende gegevens kunt u invullen:
 • via MijnABP in abp.nl of
 • via een vragenformulier
Als we uw informatie compleet hebben, dan ontvangt u van ons een brief met het bedrag van uw nabestaandenpensioen.
 
2 Het laatste salaris of de laatste pensioenuitkering van uw partner
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u die uitkering voor het laatst in de maand dat uw partner is overleden.
Als uw partner werkte, dan krijgt u die maand waarschijnlijk nog het salaris.
 
3 Overlijdensuitkering voor de nabestaande
Als uw partner al een pensioenuitkering ontving, dan ontvangt u meestal een maand later een overlijdensuitkering van ABP. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt deze overlijdensuitkering automatisch toegekend en betaald. Bent u ongehuwd of samenwonend zonder geregistreerd partnerschap? Dan moet u deze overlijdensuitkering zelf aanvragen. Als uw partner werkte, dan krijgt u mogelijk een overlijdensuitkering van de werkgever. U kunt dit navragen bij de werkgever van uw partner.
 
4 Binnenkort ontvangt u nabestaandenpensioen
In de tweede maand na het overlijden ontvangt u uw nabestaandenpensioen. U ontvangt dan ook over de voorgaande maanden nabestaandenpensioen. In een enkele situatie lukt het ons niet om uw nabestaandenpensioen binnen twee maanden te regelen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.
Uw uitkering bestaat uit verschillende onderdelen. Of u recht heeft op al deze onderdelen is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw partner is geworden.
U ontvangt zo snel mogelijk een brief waarin het bedrag staat dat u elke maand gaat ontvangen.
In dat geval krijgen wij geen informatie van uw gemeente. U moet het overlijden dan zelf aan ons doorgeven. Wij zetten dan de uitkering van uw partner stop en zoeken uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Ontving uw partner nog geen pensioen, ook dan zoeken wij uit of u recht heeft op nabestaandenpensioen. Stuur ons daarom zo snel mogelijk:
 • een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente óf
 • een overlijdensakte van een notaris
 • uw burgerservicenummer (BSN) of sofinummer
 • uw rekeningnummer
 
Let op: vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) of klantnummer van de overledene
 
ABP Pensioenen
Postbus 4803
6401 JL Heerlen
Nederland
 
Heeft u geen BSN of sofinummer? Stuur ons alvast de overlijdensakte en vraag tegelijkertijd een BSN aan bij de Belastingdienst Limburg. Vermeld daarbij dat u een nabestaandenpensioen in Nederland gaat ontvangen. Stuur een duidelijke kopie mee van uw paspoort of identiteitsbewijs.
 
Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland/Afdeling KR
Postbus 29
6400 AA Heerlen
Nederland
Hulp nodig?