Nabestaandenpensioen verhogen: hoe werkt dit?

Het is vaak mogelijk om het nabestaandenpensioen te verhogen. We zetten op een rij aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u dit aanvraagt.

Voorwaarde: periode waarin u pensioen heeft opgebouwd bij ABP

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen. U ruilt hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen in. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Meer informatie in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'

Op het moment dat u uit dienst gaat en stopt met het opbouwen van pensioen bij ABP ontvangt u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming’. Hierin vindt u meer informatie over ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen.

Vraag verhoging nabestaandenpensioen binnen 6 weken aan via MijnABP of via het formulier

Wilt u uw nabestaanenpensioen verhogen? Geef uw keuze dan door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent.

Kunt u niet inloggen? Vul het formulier 'verhogen nabestaandenpensioen' in en stuur het naar ons op. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina

Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen.

Meer over nabestaandenpensioen.