foto: www.philipdriessen.com - ABP

Nieuwe baan buiten overheid en onderwijs

U heeft een nieuwe baan buiten overheid en onderwijs.

 

Dan bouwt u geen pensioen meer op bij ABP. U kunt uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.

Dat staat in het 'Pensioenoverzicht einde deelneming'. Dit ontvangt u ongeveer 3 maanden nadat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bekijk uw pensioenoverzicht digitaal in MijnABP.

Vraag bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een opgave voor waardeoverdracht aan.

Meer over waardeoverdracht

Heeft u tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd? Dan kunt u het ABP NabestaandenPensioen voor uw partner over die periode verhogen door hiervoor een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. In uw 'Pensioenoverzicht einde deelneming’ vindt u meer informatie over dit ruilen. Geef uw keuze door via MijnABP. U ziet hier ook hoe hoog het nabestaandenpensioen dan wordt en wat dit voor uw ouderdomspensioen betekent. Kunt u niet inloggen? Vul het formulier en stuur het naar ons toe. Let op: Maak uw keuze via MijnABP of verstuur het formulier binnen 6 weken nadat u het 'Pensioenoverzicht einde deelneming' heeft ontvangen.

Meer over nabestaandenpensioen.

Dat kan in een aantal situaties. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf bent gestart. Kijk of u uw pensioenopbouw aan kunt vullen. Doe dit wel binnen 9 maanden na uw ontslag.