Met pensioen gaan. Antwoord op de meest gestelde vragen.

Als u op of rond uw AOW-leeftijd met pensioen wil gaan, hoeft u niets te doen. Negen maanden van tevoren ontvangt u bericht van ons hoe u uw pensioen kunt aanvragen.

Wilt u vóór de AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen gaan, dan moet u zelf actie ondernemen. U kunt vanaf negen maanden voordat u met pensioen wilt gaan uw pensioen aanvragen.

U kunt uw pensioen zelf online aanvragen via MijnABP. Daarvoor hebt u wel DigiD nodig die werkt met extra controle via sms. 

Hebben uw keuzes gevolgen voor het nabestaandenpensioen? Dan moet uw partner de aanvraag ook bevestigen via DigiD met extra controle via sms. 

U kunt uw pensioen ook telefonisch aanvragen. Wij sturen u dan het aanvraagformulier met de bijbehorende opgave per post toe.

U mag bij ABP met pensioen gaan vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 jaar wordt tot vijf jaar na uw AOW-leeftijd. 

Is uw AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden en bent u werknemer? Dan kunt u uw pensioen tot vijf jaar na uw AOW-leeftijd laten ingaan. 

Wilt u tussen uw 60ste en 5 jaar vóór AOW-leeftijd met pensioen gaan? Let op: er gelden vanaf juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst.

U kunt daarvoor het beste contact opnemen met de andere pensioenuitvoerders en u laten informeren over de te nemen stappen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u overigens zien bij welke pensioenuitvoerder(s) u pensioen heeft opgebouwd. En wat de hoogte daarvan is. 

Mijnpensioenoverzicht.nl verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle pensioenuitvoerders zodat u een compleet overzicht heeft.

Loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting en de premies volksverzekeringen.

Lees meer over loonheffingskorting op de pagina Pensioen aanvragen

U kunt op MijnABP aangeven of u het nabestaandenpensioen wilt verhogen met uw ABP KeuzePensioen. Uw nabestaandenpensioen wordt hierdoor hoger, maar uw ouderdomspensioen wordt lager.

Lees meer over het verhogen van nabestaandenpensioen

Ja, dat kan. Goed om te weten: een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk de dag vóór het bereiken van de AOW-leeftijd door ons zijn ontvangen.
Hulp nodig?