Met pensioen gaan.

Antwoord op de meestgestelde vragen.

U kunt vanaf negen maanden voordat u met pensioen wilt gaan uw pensioen aanvragen. U krijgt 9, 6 en 3 maanden voor ingangsdatum van het pensioen een brief om uw pensioen aan te vragen. Wilt u vóór de AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen gaan, dan moet u zelf actie ondernemen. Meer hierover leest u hier.

U vraagt uw pensioen zelf online aan via MijnABP. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig die werkt met extra controle via sms. Bent u getrouwd of heeft u uw partner geregistreerd? En wilt u uw ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen? Dan moet uw partner de aanvraag ook bevestigen via DigiD met extra controle via sms. U kunt uw pensioen ook telefonisch aanvragen. Wij sturen u dan per post een opgave met een aanvraagformulier toe.

U kunt daarvoor het beste contact opnemen met de andere pensioenuitvoerders en u laten informeren over de te nemen stappen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u overigens bij welke pensioenuitvoerder(s) u pensioen opbouwde. En wat de hoogte daarvan is. 

Mijnpensioenoverzicht.nl verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle pensioenuitvoerders zodat u een compleet overzicht heeft.

U kunt bij ABP met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Het maakt niet uit of u op dat moment wel/geen pensioen opbouwt bij ABP. In MijnABP ziet u uw pensioenbedrag als u eerder of later stopt met werken.

Wilt u tussen uw 60ste en 5 jaar vóór AOW-leeftijd met pensioen gaan? Let dan op: er gelden vanaf juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst.

Let op: Heeft u recht op een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering? Dan kunt u niet voor uw AOW-leeftijd met pensioen. Ditzelfde geldt als u uit dienst bent en recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u voor uw arbeidsgeschikte deel wél eerder met pensioen.” 

Ja, dat kan. 

Let op: u kunt alleen gedeeltelijk met pensioen als u nog werkt bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Ja, dat kan. U kunt de hoogte van uw pensioen variëren. U ontvangt eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen. Bijvoorbeeld vanaf uw AOW-leeftijd. Of vanaf het moment dat uw huis is afbetaald. U kunt ook kiezen voor eerst een lager en later een hoger pensioen. U bepaalt dit helemaal zelf als u met pensioen gaat. Het verhogen en verlagen is wel gebonden aan fiscale grenzen. Voor ieder deel dat u met pensioen gaat, kunt u maar 1 keer kiezen voor een hoger of lager pensioen. Dit betekent dat u uw keuze daarna niet meer kunt veranderen.

Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW. Met ABP KeuzePensioen zorgt u ervoor dat u tot uw AOW-leeftijd een even hoog (bruto-)inkomen heeft als na uw AOW-leeftijd. Met de AOW-overbrugging zorgt u ervoor dat u tot uw AOW-leeftijd ongeveer een even hoog (bruto-)inkomen heeft als vanaf uw AOW-leeftijd. Uw ouderdomspensioen wordt daardoor vanaf uw AOW-leeftijd lager.

Bent u getrouwd of heeft u uw partner geregistreerd? En wilt u uw ouderdomspensioen verhogen door het verlagen van uw nabestaandenpensioen? Dan moet uw partner de aanvraag ook bevestigen via DigiD met extra controle via sms. U kunt uw pensioen ook telefonisch aanvragen. Wij sturen u dan per post een opgave met een aanvraagformulier toe.

Ben u niet getrouwd of heeft u geen partner? Dan verhogen we uw ouderdomspensioen vanzelf met het nabestaandenpensioen. U hoeft hier niets voor te doen.

Lees hier meer over

U kunt op MijnABP aangeven of u het nabestaandenpensioen wilt verhogen met uw ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen wordt hierdoor hoger, maar uw ouderdomspensioen wordt lager. U kunt uw pensioen ook telefonisch aanvragen. Wij sturen u dan per post een opgave met een aanvraagformulier toe.

Lees hier meer over

Loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting en de premies volksverzekeringen.

Lees meer over loonheffingskorting op deze pagina.