Tijdelijk een hoger of lager pensioenbedrag

Als u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks hetzelfde bedrag. Soms kan het handig zijn om tijdelijk een hoger of lager bedrag te ontvangen. In MijnABP ziet u wat het voor uw pensioen betekent als u uw pensioenbedrag aanpast.

  • U gaat in deeltijd werken en wilt uw inkomen aanvullen met een stukje pensioen.
  • U wilt bij het begin van uw pensioen wat meer financiële ruimte dan op latere leeftijd.
  • U heeft bij aanvang van uw pensioen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld omdat uw partner nog werkt.
  • U mag uw pensioen tot uiterlijk uw 78ste tijdelijk verhogen of verlagen.
  • U kunt maar 1 keer kiezen. Dit doet u als u met pensioen gaat.
  • Het verhogen en verlagen van uw pensioenuitkering is gebonden aan fiscale grenzen.