Meer pensioen voor u of uw partner

Als u met pensioen gaat, beslist u of u de hoogte van het nabestaandenpensioen wilt veranderen.

U kunt ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor uw partner te verhogen. Dit betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. U kunt er ook voor kiezen het nabestaandenpensioen te verlagen, daarmee verhoogt u uw ouderdomspensioen. In MijnABP ziet u wat het voor uw pensioen betekent als u het nabestaandenpensioen verhoogt of verlaagt.

  • U heeft geen partner.
  • U of uw partner heeft te weinig pensioen opgebouwd.
  • U of uw partner heeft een beperkte levensverwachting.
  • Nabestaandenpensioen verhogen:
    U kunt alleen het nabestaandenpensioen verhogen dat is opgebouwd tussen 1 januari 2004 en 31 december 2017.
  • Ouderdomspensioen verhogen:
    U kunt uw ouderdomspensioen alleen verhogen met nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vanaf 1 juli 1999. Ook moet uw partner akkoord gaan met de aanpassing van het nabestaandenpensioen.