Pensioen afkopen

Als u een klein pensioen heeft, mag ABP uw pensioen afkopen. U krijgt een keer een bedrag van ons, maar geen pensioen per maand. Dit geldt voor pensioenen tussen € 2,- en € 594,89 per jaar. Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen. Hieronder leest u meer details. 

Pensioenen lager dan € 2,- bruto per jaar vervallen

Dit zijn de regels van de overheid. U krijgt geen pensioen meer van ons.

Pensioenen tussen € 2,- en € 594,89 per jaar dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. Bent u op of na 1 januari 2019 uit dienst getreden? Dan draagt ABP uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds.  

U hoeft hiervoor niets te doen. Uw toestemming is niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. 

Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Pensioenen tussen € 2,- en € 594,89 per jaar kunt u soms in een keer laten uitbetalen

Op de volgende momenten betalen wij uw pensioen in één keer: 

  • Als u overlijdt.
    We betalen dan het nabestaandenpensioen in een keer aan uw nabestaanden. 
  • Als u met pensioen gaat op of na uw AOW-leeftijd.
    We betalen dan uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in een keer uit. Wij informeren u daarover. Wilt u niet dat wij dit in een keer betalen? Dan kunt u dat ons op dat moment laten weten. 

Let op!

  • Ook bij afkoop moet u belasting betalen. Dit verrekenen wij voordat wij het bedrag aan u overmaken. 
  • Hebben wij uw pensioen in een keer betaald? Dan krijgen u en uw nabestaanden daarna geen pensioen meer van ons. 

Uw pensioen kan boven de afkoopgrens komen

Als uw pensioen hoger wordt dan € 594,89 bruto per jaar, mogen wij uw pensioen niet afkopen. Dan betalen wij het pensioen elke maand aan u uit. Uw pensioen kan boven de afkoopgrens komen als u pensioen blijft opbouwen, als wij uw pensioen verhogen (indexatie), als u uw pensioen uitstelt of als u recht heeft op aanvullingen.

U kunt ervoor kiezen om uw afkoopbedrag later dan uw AOW-leeftijd te krijgen. U kunt uw afkoopbedrag uitstellen tot op zijn laatst vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Als u uw pensioen uitstelt, wordt uw pensioenbedrag hoger. Het afkoopbedrag wordt dan ook hoger. 

Let op: Misschien heeft u recht op aanvullingen. U kunt niet afzien van aanvullingen. Is uw pensioen plus de aanvullingen hoger dan de afkoopgrens? Ook dan mogen wij uw pensioen niet afkopen. 

Penesioen afkopen kan gevolgen hebben voor uw huur- of zorgtoeslag

Wordt uw inkomen hoger dan de grens waarbij u huurtoeslag en/of zorgtoeslag krijgt? Dan vervalt uw toeslag misschien. En kan de Belastingdienst geld terugvragen. Vraag dit na bij de Belastingdienst door te bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).  

Er is 1 uitzondering voor het vervallen van huurtoeslag. Als u uw pensioen afkoopt, krijgt u in 1 keer al uw pensioen uitbetaald. U kunt de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag 'als bijzonder inkomen' buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag. Als de Belastingdienst hiermee akkoord gaat, dan telt het afkoopbedrag niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Hiervoor moet u wel een formulier invullen via de Belastingdienst. 

U hebt geen recht meer op pensioenverhoging (indexatie) bij afkopen

Als u ervoor kiest om uw pensioen af te kopen, krijgt u daarna geen pensioen van ons.  U krijgt ook géén verhogingen (indexatie) meer van ABP.

U hoeft uw pensioen niet af te kopen

U krijgt dan zo lang u leeft elke maand levenslang maandelijks pensioen van ons. Wij houden dan loonheffing en bijdrage Zvw in op uw pensioen. 

Bekijk de hoogte van uw pensioen op MijnABP

U ziet in MijnABP gemakkelijk of uw pensioenopbouw hoger of lager dan de afkoopgrens is.