U krijgt een nabetaling en/of een hoger pensioen

Iedereen die een hoger pensioen krijgt, krijgt een brief van ons. Ook krijgt iedereen die een hoger pensioen of nabetaling krijgt een betaalspecificatie. Hierin ziet u de bruto- en nettobedragen. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld voor extra informatie. Belangrijk om te weten: wij sturen nooit een berichtje of whatsapp via de telefoon.

Mogelijk heeft u ook recht op wettelijke rente. Als dit zo is, krijgt u hierover ook een brief. U hoeft dit niet aan te vragen: u krijgt het bedrag automatisch op uw rekening. Lees onderaan de pagina meer over wettelijke rente.

Gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling voor toeslagen of andere uitkeringen

Bijvoorbeeld voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of andere uitkeringen die u krijgt. Doordat u een nabetaling en een hoger pensioen krijgt, stijgt uw inkomen. Hierdoor kan het zijn dat uw toeslag of uitkering te hoog is vastgesteld. De Belastingdienst of de instantie die de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. ABP geeft hier geen vergoeding voor. Het is belangrijk dat u dit weet.

De nabetaling kan ook effect hebben op de hoogte van uw vermogen per 1 januari 2022. Als uw vermogen boven de maximale vermogensgrens uitkomt, kan uw recht op toeslagen vanaf 2022 vervallen.

Vraag het na!

  • Als u meer wilt weten over de gevolgen voor uw uitkering, dan kan uw uitkeringsinstantie u meer hierover vertellen.
  • Voor de gevolgen voor de toeslagen kunt u bellen met de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis). U kunt de Belastingdienst vragen de nabetaling ‘als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag’. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.

Gevolgen van een hoger pensioen of nabetaling voor uw aanslag Inkomstenbelasting

Mogelijk krijgt u door het hogere pensioen en de nabetaling een (hogere) aanslag Inkomstenbelasting. Daarom brengen wij graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht. De middelingsregeling kan voordelig zijn voor u. De regeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Middeling heeft geen invloed op de toegepaste heffingskortingen. U kunt zelf een verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst. Toch kan er na middeling van de Belastingdienst nog sprake zijn van ‘fiscale schade’. Lees hieronder wat fiscale schade betekent en wat u kunt doen.
Mogelijk komt u door de nabetaling in een hogere belastingschijf terecht. Dit betekent dat u meer belasting moet betalen. Als u de aanvulling had gekregen vanaf het begin dat u er recht op had, dan was u misschien niet in een hogere belastingschijf met een hoger belastingtarief terechtgekomen. En had u minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. U kunt hier een vergoeding voor krijgen. Deze fiscale schade moet u wel kunnen aantonen.

Neem altijd eerst contact op met de Belastingdienst. U vraagt de Belastingdienst de middelingsregeling toe te passen. Hiermee beperkt u de fiscale schade. Heeft u een uitspraak op het middelingsverzoek van de Belastingdienst gekregen? En is er nog sprake van een restschade? Bijvoorbeeld het drempelbedrag van € 545 dat bij middeling van het ineens hogere inkomen voor eigen rekening blijft. Of als de periode waarover u fiscale schade heeft geleden langer is dan 3 jaar. Dan kunt u een verzoek voor een vergoeding indienen bij ABP. Dit doet u op de volgende manier.

Stuur ons een brief waarin u vraagt om een vergoeding voor uw fiscale schade

Voeg daarbij:
  • De uitspraak van de Belastingdienst op het middelingsverzoek
  • Kopieën van uw belastingaanslagen over alle jaren waar de fiscale schade betrekking op heeft
  • Een officiële berekening van de fiscale restschade als die gaat over een periode van meer dan 3 jaar
Een officiële berekening kunt u laten maken door:
  • Een belastingadviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs
  • Of een NBA-accountant die is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Deze kosten vergoeden wij niet.

Wilt u geen officiële berekening laten maken?

Dan biedt ABP u de volgende praktische oplossing: wij gaan uit van de middelingsteruggave van de Belastingdienst om de fiscale (rest)schade vast te stellen.
Bijvoorbeeld: de Belastingdienst besluit dat de middelingsteruggave € 1.000 is over 3 jaren. De middelingsregeling gaat altijd over maximaal 3 jaar. Maar er zijn nog 6 jaar waarin u fiscale inkomstenbelastingschade heeft geleden als gevolg van de nabetaling van ABP. Dan krijgt u van ABP 2 keer die € 1.000. 

Stuur alle gegevens naar:
ABP
Postbus 2677
6401 DD Heerlen

Als u recht had op een bedrag, maar dit niet (of te laat) heeft gekregen, dan heeft u recht op wettelijke rente over dit bedrag.
U heeft te weinig pensioen gekregen. Omdat ABP te laat was met de uitbetaling hiervan, is ABP verplicht hierover rente te betalen.
U hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het bedrag. Het heeft ook geen invloed op eventuele huur-, zorg- of andere toeslagen die u krijgt. Het kan wel zo zijn dat de rente die u krijgt van invloed is op de heffing in box 3 (vermogensbelasting) die u moet betalen. Dit is afhankelijk van uw eigen vermogen. Voor vragen hierover belt u met de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis).
Hulp nodig?