AOW

Als u in Nederland woont, ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd.

AOW is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U ontvangt AOW tot uw overlijden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De hoogte is afhankelijk van uw woonsituatie en van het aantal jaren dat u in Nederland woonde of werkte.

Wilt u weten hoeveel AOW u en uw partner krijgen? Op de website van de SVB vindt u alle bruto- en nettobedragen.

Bent u geboren vóór 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u op of na 1 januari 1948 geboren? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum.

Op de website van de SVB berekent u uw AOW-leeftijd.

Uw inkomen is misschien tijdelijk lager als u met pensioen gaat vóór uw AOW-leeftijd. Dit komt doordat u dan nog geen AOW ontvangt. U kunt dit opvangen met:

De AOW-overbrugging in de ABP-regeling is alleen van belang als u met pensioen gaat vanuit een baan of vanuit een UGM-uitkering.

De AOW-overbrugging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Tussen 2022 en 2024 stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar. Wat betekent dit voor uw pensioen? Lees de antwoorden op de meestgestelde vragen.