AOW

Als u in Nederland woont, ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd.

AOW is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U ontvangt AOW tot uw overlijden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).