AOW

Als u in Nederland woont, ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd..

 

AOW is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U ontvangt AOW tot uw overlijden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert AOW uit vanaf uw AOW-leeftijd.

De AOW is het basispensioen van de overheid. U bent meestal verzekerd voor de AOW als u heeft gewoond of gewerkt in Nederland. U ontvangt AOW tot aan uw overlijden vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

De hoogte is afhankelijk van uw woonsituatie en van het aantal jaren dat u in Nederland woonde of werkte.

Wilt u weten hoeveel AOW u en uw partner krijgen? Op de website van de SVB vindt u alle bruto- en nettobedragen.

Let op - Zijn u en uw partner getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? En heeft u beide de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u AOW voor gehuwden. Maar wat als één van beiden wordt opgenomen in een verpleeghuis? In dat geval mag u allebei een AOW voor alleenstaanden aanvragen. Kijk op de pagina over apart van elkaar wonen voor meer informatie.

Bent u geboren vóór 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u op of na 1 januari 1948 geboren? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum.

Op de website van de SVB berekent u uw AOW-leeftijd.

Uw inkomen is misschien tijdelijk lager als u met pensioen gaat vóór uw AOW-leeftijd. Dit komt doordat u dan nog geen AOW ontvangt. U kunt dit opvangen met:

De AOW-overbrugging in de ABP-regeling is alleen van belang als u met pensioen gaat vanuit een baan of vanuit een UGM-uitkering. Uw (bruto-)inkomen blijft dan gelijk voor en na uw AOW-leeftijd. De AOW-overbrugging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.