De nieuwe AOW-leeftijd: dit zijn de meestgestelde vragen

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Tussen 2022 en 2024 stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar. Wat betekent dit voor uw pensioen? Hieronder vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Vindt u op onze site niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op via 045 579 62 44. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Wij passen uw pensioen aan, omdat:

  1. uw pensioen verandert op uw AOW-leeftijd;
  2. u mogelijk een naheffing krijgt;
  3. eventuele toeslagen kunnen vervallen.

1. Uw pensioen verandert op uw AOW-leeftijd

U krijgt hetzelfde bedrag tot de (nieuwe, eerdere) AOW-leeftijd. Dan passen wij het pensioen aan naar de nieuwe AOW-leeftijd. Net als bij de toekenning van uw pensioen geldt: u krijgt een bedrag tot aan uw AOW-leeftijd en een aangepast bedrag vanaf uw AOW-leeftijd. Plus de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het aangepaste bedrag gaat nu eerder in. Dat is hoger dan het bedrag dat u vanaf de oude AOW-leeftijd zou krijgen. Zo gaat er geen geld voor u verloren. Voor alle duidelijkheid: U krijgt levenslang een hoger pensioen. Dit betekent dat we de pensioenpot op een andere wijze verdelen. U blijft dus het pensioengeld ontvangen waar u recht op heeft.

2. U mogelijk een naheffing krijgt

Dan krijgt u minimaal 4 maanden het hogere pensioenbedrag naast uw AOW. De AOW krijgt u van de SVB. ABP en de SVB berekenen de loonheffing afzonderlijk over de eigen pensioenen. De belastingdienst telt ieder jaar alle bruto-inkomens bij elkaar op en stelt dan de loonheffing vast. Mogelijk valt uw totale inkomen dan in een hogere schijf.

3. Eventuele toeslagen kunnen vervallen

Krijgt u huur-, zorg- of andere toeslagen? Als ABP uw pensioen niet aanpast naar de nieuwe AOW-leeftijd, krijgt u de AOW boven op het (bruto)bedrag dat u nu van ABP krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor verschillende toeslagen. Meer informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl.

Hieronder staan 3 grafieken die een voorbeeld geven wat er met uw inkomen gebeurt in de oude en de nieuwe situatie. We gaan hierbij uit van een pensioenbedrag van € 1360 tot aan uw AOW-leeftijd. 

In de oude situatie, dus gebaseerd op uw oude AOW-leeftijd, zou u vanaf uw AOW-leeftijd € 500 ABP-pensioen krijgen naast uw AOW:

In de nieuwe situatie bereikt u de AOW-leeftijd eerder. Doordat het bedrag van € 1360 over een kortere periode wordt uitbetaald, wordt het bedrag vanaf uw nieuwe AOW-leeftijd hoger. In plaats van € 500, krijgt u nu € 520 plus AOW:
Wilt u niet dat wij uw situatie aanpassen? Dan blijft u het pensioenbedrag van € 1360 ontvangen tot uw oude AOW-leeftijd en blijft het pensioenbedrag ná uw AOW-leeftijd € 500. Let op: tussen de nieuwe en de oude AOW-leeftijd is uw totale inkomen hoger, omdat u naast uw pensioen ook al AOW krijgt:
In uw oude toekenbrief vindt u de bedragen die golden in de oude situatie. Als u deze toekenbrief niet meer heeft, vindt u deze terug in MijnABP. Of neem contact op met ABP. Bel met onze klantenservice of stel uw vragen via Facebook, Twitter of een van onze andere kanalen.

In de nieuwe situatie ontvang ik het hogere pensioenbedrag over een kortere periode. Wat gebeurt er met het geld dat ik niet uitbetaald krijg?

Uw hogere pensioenbedrag wordt gedurende een kortere periode betaald. Dit betekent dat uw levenslange pensioenbedrag vanaf uw nieuwe, lagere AOW-leeftijd hoger wordt. Door deze aanpassing krijgt u dus de rest van uw leven een hoger pensioenbedrag.

Kan ik nog kiezen voor een andere verdeling van het pensioen?

Nee, het is niet mogelijk om te kiezen voor een andere verdeling van uw pensioen. U kunt ervoor kiezen om de oude situatie te handhaven of om een herberekening te krijgen op basis van uw nieuwe, lagere AOW-leeftijd.
Dat kan. Bel dan met onze klantenservice. Lees voordat u deze keuze maakt, wel goed de informatie onder ‘Heeft u een brief gekregen over het verschuiven van de AOW-leeftijd’. Uw keuze kan leiden tot een naheffing van de Belastingdienst en eventuele toeslagen kunnen vervallen. Als u wel akkoord gaat met de aanpassing, dan hoeft u niets te doen.

Uw pensioenbedrag is lager geworden door de aanpassing van de AOW-leeftijd. Dit heeft 2 redenen:

  • U bouwt minder lang pensioen op.
  • Uw pensioen gaat eerder in.
Ja, de gegevens in MijnABP zijn correct en actueel.
Hulp nodig?