Ziek of arbeidsongeschikt

Uw werknemer wordt ziek. Wat moet u doen? In het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u zijn salaris gewoon door.

Na zes weken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze is de basis van het re-integratietraject. Samen met uw werknemer stelt u daarna een plan van aanpak op. Hierin staan afspraken over hoe hij weer zo snel mogelijk aan de slag kan. U bent beiden verplicht zich aan deze afspraken te houden.

Voordat het eerste ziektejaar voorbij is, evalueert u (verplicht) met uw werknemer de stappen die u gezet heeft voor de re-integratie. Als het nodig is, stelt u het plan van aanpak bij. Een aanpassing van de werkomgeving nodig? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij UWV.

U betaalt het salaris aan uw zieke werknemer door. In de meeste cao's staat dat een zieke werknemer 70% van zijn oude salaris blijft ontvangen. Samen met uw werknemer volgt u het plan van aanpak dat in overleg met de bedrijfsarts is opgesteld. Aan het einde van het tweede ziektejaar, als uw werknemer dan nog steeds niet kan werken, wordt hij gekeurd door UWV. U beslist daarna over eventuele herplaatsing binnen uw bedrijf of mogelijk ontslag.

Kan uw werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar nog steeds niet volledig werken? Dan gaat UWV hem keuren. Uw werknemer kan met deze check nagaan of hij ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen krijgt.

Als WIA ingaat vanaf 1 januari 2018

Zolang uw werknemer in dienst is, kan ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen maandelijks aan uw werknemer overmaken. Maar ook aan u. Bijvoorbeeld ter compensatie van de kosten van de (volledige) pensioenpremie. U maakt die keuze samen.

Keuze maken

Kiest u er samen voor om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u te laten uitbetalen? Vul dan samen het machtigingsformulier in.

Heeft u eerder gekozen om het pensioen aan u te laten uitbetalen en wilt u het voortaan aan uw werknemer laten betalen? Vul dan samen met uw werknemer dit formulier in.

Als WIA inging vóór 1 januari 2018

Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet en is de WIA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2018, dan kunt u een claim indienen bij ABP. Daarmee ontvangt u het arbeidsongeschiktheidspensioen van uw werknemer.

Meer over ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen