Privésituatie

Als er iets in de privésituatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor het pensioen van uw medewerker.

Trouwen, een geregistreerd partnerschap, samenwonen, verhuizen. In de meeste gevallen moet uw werknemer zelf iets regelen.

ABP krijgt dit automatisch door van de gemeente. Behalve als uw werknemer in het buitenland woont. Dan moet u dit zelf doorgeven aan de salarisadministratie van ABP. Geef ook aan ons door met welke naam hij aangesproken wil worden. 

Meer over trouwen of samenwonen

Geef dit door aan ABP. Verhuist uw werknemer binnen Nederland, dan hoeft u niets te doen.

Als uw werknemer overlijdt, eindigt zijn deelnemerschap bij ABP. De beëindiging gaat in op de eerste dag na het overlijden. Geef het overlijden door aan ABP.

Overlijdt de partner van uw werknemer, dan hoeven u en uw werknemer niets door te geven. Behalve als uw werknemer in het buitenland woont. Dan geeft u via uw salarisadministratie aan ABP door wat de nieuwe burgerlijke staat van uw werknemer is en met welke naam hij aangeschreven wil worden.

Meer over overlijden