Ontslag

Als u het dienstverband van uw werknemer beëindigt, moet u het deelnemerschap van uw werknemer bij ABP stopzetten. Informeer hem daar schriftelijk over.

Wordt uw werknemer werkloos en gaat hij een WW-uitkering ontvangen, dan blijft hij pensioen opbouwen bij ABP. UWV neemt de gegevensaanlevering voor de pensioenopbouw over. U blijft wel verplicht om pensioenpremie af te dragen voor uw ex-werknemer. Hiervoor ontvangt u periodiek een factuur van ABP.