Nieuwe werknemer

Heeft u een nieuwe werknemer? Dan moet u hem zelf aanmelden bij ABP.

Dat regelt u via de salarisadministratie. Daarnaast informeert u hem over de drie soorten pensioen:

Uw werknemer kan het pensioen dat hij bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd, meenemen naar ABP. Dit is waardeoverdracht.

Vraag waardeoverdracht aan voor uw werknemer

Woont uw werknemer ongehuwd samen? Zonder geregistreerd partnerschap? Dan kan hij zijn partner aanmelden voor ABP NabestaandenPensioen. Zo laat hij zijn partner goed verzorgd achter als hij overlijdt.

Afmelden

Heeft uw werknemer zijn partner aangemeld en gaan zij uit elkaar? Dan moet hij zijn partner ook weer zelf afmelden bij ABP. Anders loopt de opbouw van het nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner gewoon door.