Werknemers

U heeft een nieuwe werknemer in dienst. Wat moet u regelen?

Nieuwe werknemer

Uw nieuwe werknemer kan zijn partner aanmelden en waardeoverdracht regelen.

Verlof

Als uw werknemer minder gaat werken of met verlof gaat, bouwt hij minder pensioen op.

Ziek of arbeidsongeschikt

In het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u zijn salaris door.

Ontslag

Het dienstverband van uw werknemer wordt beëindigd.

Privésituatie

Sommige gebeurtenissen in het leven van uw werknemer hebben invloed op het pensioen.