Wijzigingen financiële administratie

Het Selfservice Werkgevers Portaal is onlangs uitgebreid om u meer inzicht te bieden in uw vorderingen en betalingen.

Wat is er veranderd?

Met het nieuwe tabblad Financieel krijgt u inzicht in de status van uw vorderingen en betalingen. Tegelijkertijd is alle financiële correspondentie, zoals herinneringen, in één oogopslag inzichtelijk op het tabblad Dossier. In de video hieronder leiden we u door het vernieuwde Selfservice Werkgevers Portaal.

In deze video leggen we alle wijzigingen aan u uit.
Vanaf januari 2019 maakt u voor de maandelijkse premieafdracht nog slechts één totaalbedrag over per levering. Het is niet meer nodig om afzonderlijke betalingen te doen per product.

Het gewijzigde betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities:
Uw werkgeversnummer + kenmerk PAN + periode levering. Bijvoorbeeld: uw omschrijving van de betaalopdracht voor de levering van januari 2019 ziet er als volgt uit: 1234567PAN201901. 

Om uw betaling correct en tijdig te verwerken is het van belang dat u het juiste betaalkenmerk vermeldt bij de overschrijving.

Vanaf 1 januari vindt u deze informatie terug in de Handleiding Premie en Gegevens.

Wij verzenden financiële communicatie vanaf januari 2019 per e-mail naar de (financiële) contactpersoon, als het e-mailadres bij ons bekend is.

De ontvangen bedragen wijzen wij toe op basis van de opgegeven omschrijving van de betaalopdracht. Heeft u geen juiste omschrijving vermeld? Of kan uw levering niet tijdig worden verwerkt? Vanaf januari 2019 verrekenen wij uw betaling automatisch met de oudste openstaande vordering. Ook openstaande creditcorrecties verrekenen we automatisch met de oudste openstaande vordering. Uw overzicht van vorderingen en betalingen is te raadplegen in de portal.
Vanaf januari 2019 vervalt het restitutieverzoek. Een openstaand creditsaldo kan na beoordeling gerestitueerd worden op het bij ons bekende rekeningnummer.
U kunt gegevens wijzigen op pensioenaangifte.apg.nl.