Premie betalen

U betaalt premies voor werknemers die via u pensioen opbouwen bij ABP.

U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

  • Overzicht rekeningnummers
  • Betaal de premies uiterlijk in de maand, volgend op de maand van verloning. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari, de premies van februari uiterlijk 31 maart, etc.
  • U gebruikt voor de betaling het juiste fonds, rekeningnummer en betaalkenmerk (voor premies ABP).

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). ABP geeft hiervoor richtlijnen. U ontvangt van ABP dus geen facturen.

Gegevens aanleveren

Soms doet u met terugwerkende kracht een betaling aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde:

  • Is de nabetaling het gevolg van een wijziging in de deeltijdfactor? Dan veranderen de premiegrondslagen en premiebedragen in de periode waarin de gewijzigde deeltijdfactor geldt.
  • Als een toelage achteraf wordt uitbetaald, wijzigen de premiegrondslagen en premiebedragen niet in het huidige jaar, maar pas in het volgend jaar.

Heeft u verkeerde gegevens doorgegeven of bent u vergeten bepaalde gegevens door te geven? Geef dit dan alsnog aan ons door met behulp van uw loonsoftware of het Selfservice Werkgevers Portaal. Als u door deze correctie premies moet nabetalen, dan moet u mogelijk ook wettelijke rente betalen aan ABP.

Heeft u te veel premie betaald? Vul onderstaand formulier in en stuur het naar ons.

Vragen?

Bel ons op 045 579 70 74 (op werkdagen van 8 tot 16.30 uur). Houd uw werkgeversnummer bij de hand.

Restitutie aanvragen

Als u de verschuldigde premies onvolledig of te laat betaalt, stuurt ABP u een rentenota. De te betalen wettelijke rente hangt af van de hoogte van de wettelijke rente tijdens de betaalachterstand. De hoogte kan variëren.

Vragen?

Bel ons op 045 579 70 74 (op werkdagen van 8 tot 16.30 uur). Houd uw werkgeversnummer bij de hand.