Verandering rechtsvorm

De rechtsvorm van uw organisatie verandert zonder dat er sprake is van een fusie of privatisering.

Uw organisatie wordt een stichting, NV, BV of vereniging. Meestal blijft uw organisatie dan aangesloten bij ABP. Geef dit middels het mutatieformulier via e-mail door aan de Werkgeversadministratie. Bij vragen belt u 045 579 81 61 (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur).