Reorganisatie

Uw organisatie gaat reorganiseren. Wat moet u als werkgever regelen?

Geef het aan ABP door als:

  • Uw werknemers een andere functie of ontslag krijgen.
  • De identificerende gegevens in uw personeels- en salarissysteem wijzigen.

Als de deeltijdfactor of het salaris van uw werknemers wijzigt, heeft dat gevolgen voor hun pensioenopbouw.

  • U geeft de wijziging via uw salarisadministratie of via het Selfservice WerkgeversPortaal (SWP) door aan ABP. Dit doet u door het beëindigde dienstverband af te melden en het nieuwe dienstverband aan te melden.
  • Bij de aanmelding geeft u een volledige gegevensset (inclusief jaarinkomen) op.

Dan stopt in principe ook de pensioenopbouw bij ABP.

  • Verder beëindigt u het deelnemerschap van uw werknemer bij ABP via uw salarisadministratie. Informeer uw werknemer hier schriftelijk over.
  • Is uw werknemer ontslagen met recht op een uitkering (WW of aanvullende regeling)? Dan kan het zijn dat de pensioenopbouw moet worden voortgezet. In dat geval dient de werkgever de hiervoor benodigde pensioenpremies te blijven afdragen.
  • Gaat uw werknemer buiten overheid en onderwijs werken? Dan kan hij het opgebouwde ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.
Lees meer over werkloos worden
Vul bij een wijziging in het deelnemerschap van uw werknemers het formulier Mutatie Werkgeversadministratie in en verstuur dit. In de handleiding Premie en Gegevens staat hoe u dit moet doen.