Gevolgen van weggaan

Het kan zijn dat u enkele vergoedingen aan ABP moet betalen. Uw adviseur kan u hierover informeren.

  • Verzekeringstechnisch nadeel:
    Voor een ABP-pensioen betaalt iedereen dezelfde (doorsnee)premie. Jongeren betalen eigenlijk te veel premie en ouderen te weinig. Gaat een organisatie met veel jongeren weg bij ABP? Dan loopt ABP een deel van de benodigde premie mis: het verzekeringstechnisch nadeel. 

Als uw organisatie voor 1 januari 2023 vertrekt, vervalt voor uw werknemers hun extra opbouw voor ABP KeuzePensioen over de diensttijd voor 1 januari 2006.