Gevolgen van weggaan

Het kan zijn dat u enkele vergoedingen aan ABP moet betalen. Uw adviseur kan u hierover informeren.

  • Verzekeringstechnisch nadeel:
    Voor een ABP-pensioen betaalt iedereen dezelfde (doorsnee)premie. Jongeren betalen eigenlijk te veel premie en ouderen te weinig. Gaat een organisatie met veel jongeren weg bij ABP? Dan loopt ABP een deel van de benodigde premie mis: het verzekeringstechnisch nadeel. 
  • VUT-fonds:
    Ook het VUT-fonds krijgt bij vertrek mogelijk een premiebedrag van uw organisatie. Alle deelnemers betalen immers nog tot eind 2015 mee aan de FPU. Ook als ze daar zelf geen recht op hebben. Heeft het VUT-fonds nadeel van uw vertrek? Dan moet uw organisatie dit nadeel vergoeden.

Als uw organisatie voor 1 januari 2023 vertrekt, vervalt voor uw werknemers hun extra opbouw voor ABP KeuzePensioen over de diensttijd voor 1 januari 2006. En alle werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 en nog werkzaam zijn, verliezen hun aanspraak op een FPU-uitkering.