ABP NabestaandenPensioen wijzigt

Per 1 januari 2019 wijzigt het ABP NabestaandenPensioen. In dit bericht leggen we u uit wat er verandert.

Wat verandert er?

Op 1 januari 2015 is het ABP NabestaandenPensioen gewijzigd. Vanaf dat moment werd het Nabestaandenpensioen bij overlijden voor of vanaf 65 jaar gewijzigd in overlijden voor of vanaf 67 jaar. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze wijziging teruggedraaid voor pensioen dat is opgebouwd van 2015 tot 2018.

Wat betekent dit voor werkgevers?

De wijziging heeft geen gevolgen voor werkgevers. Werkgevers hoeven geen actie te ondernemen.

Wat betekent dit voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden?

Zij kunnen er door dit besluit op vooruit gaan. Hoeveel dat is, kunnen deelnemers vanaf 1 januari 2019 in MijnABP inzien. Iedereen, die door deze wijziging geraakt wordt, informeren we persoonlijk.

06-11-2018