Wet pensioencommunicatie per 1 juli van kracht

In maart informeerden wij u over de nieuwe Wet pensioencommunicatie. Deze is vorige maand in de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. Bij de uitvoering van de wet heeft u als werkgever een belangrijke rol.

Hoofdpunten van de wet

De Wet pensioencommunicatie moet ervoor zorgen dat werknemers beter op de hoogte zijn van hun pensioen. De belangrijkste punten communiceerden we eerder naar deelnemers. Bekijk de hoofdpunten.

Belangrijke rol voor de werkgever

Hoewel de werkgever geen wettelijke verplichting heeft gekregen, verwacht de wetgever wel dat u een actieve rol vervult. Hoe dat eruit gaat zien, weten we nog niet. We werken op dit moment aan een verdere uitwerking. Zodra er meer bekend is, informeren wij u.

Wanneer geldt de wet?

Bepaalde onderdelen van de wet gelden vanaf 1 juli 2015. Andere delen treden later in werking. Wij houden u op de hoogte via abp.nl en Wegwijs.

30-06-2015