VPL-premie rechtstreeks overmaken naar ABP

Per 1 mei 2016 is het rekeningnummer van het VUT-fonds niet meer beschikbaar. Het deel van de premie dat u voorheen betaalde aan het VUT-fonds, de VPL-premie, dient u rechtstreeks af te dragen aan ABP.

VPL-premie veranderd

De VPL premie bestond tot en met vorig jaar uit twee delen: FPU-premie en inkooppremie. Vanaf 1 januari 2016 zijn de FPU-uitkeringen gestopt en daarom is dit deel van de VPL-premie vervallen. Het overgebleven deel heet voortaan ‘premie inkoop voorwaardelijk pensioen’.

Premie afdragen aan ABP

U dient de premie inkoop voorwaardelijk pensioen rechtstreeks af te dragen aan ABP. Bekijk het overzicht met de juiste rekeningnummers. Let op dat u het betaalkenmerk noteert zoals voorgeschreven in het rekeningoverzicht.

Openstaande betalingen FPU-premie

Betalingsverplichtingen over de periode waarin de FPU-premie bestond, blijven bestaan. Als er nog openstaande betalingen van de FPU-premie zijn, dan sturen we u binnenkort een betalingsherinnering hierover. Na de opheffing van het VUT-fonds neemt ABP de inning van achterstallige FPU-premies over.

Loon- en salarisgegevens aanleveren

Bij correcties in de loon- en salarisgegevens over 2015 en eerder levert u de totale VPL-premie aan: FPU-premie en inkooppremie. Bij loon- en salarisgegevens vanaf 1 januari 2016, geeft u onder de VPL-premie alleen de premie inkoop voorwaardelijk pensioen aan.

Lees ook:

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Premie Incasso via telefoon 045 579 70 74 of e-mail

04-05-2016