Voorwaarden inkomensvervangend karakter van pensioen wijzigen

Door een wijziging in de belastingwetgeving verschuift de grens voor de fiscale toets voor inkomensvervangend karakter van pensioen. De grens ligt nu bij 6o jaar. Per 1 juli 2016 ligt die grens op 5 jaar voor de AOW-leeftijd.

Nieuwe belastingwetgeving

De nieuwe belastingwetgeving kan gevolgen hebben voor regelingen die u heeft afgesloten met werknemer(s) om eerder gebruik te maken van ABP Keuzepensioen. Maar alleen als uw werknemer(s) tussen 60 jaar en 5 jaar voor AOW-leeftijd gebruik maakt van de afgesloten regeling.

Invulling door ABP

Op dit moment overleggen Sociale Partners in de Pensioenkamer over deze wetswijziging. Zodra er een beslissing is genomen informeren we alle ABP werkgevers.

27-01-2016