Uitzondering vervallen Anw-compensatie toegelicht

Onlangs informeerden we u en uw werknemers over het vervallen van de Anw-compensatie in de pensioenregeling van ABP. Er wordt hiervoor een uitzondering gemaakt voor ongeneeslijk zieken die zich niet elders kunnen verzekeren. Omdat we merken dat over deze uitzondering onduidelijkheid bestaat, lichten we de voorwaarden hieronder toe.

Voor wie geldt de uitzondering?

Voor ABP-deelnemers die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren, geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor de partner bestaan. Let op: als uw werknemer zich kan verzekeren, dan is de uitzondering niet van toepassing. De hoogte van de premie is hiervoor geen uitzondering.

Hoe komt mijn werknemer in aanmerking voor de uitzondering?

Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet uw werknemer of zijn partner aannemelijk kunnen maken dat hij al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet kon verzekeren. Dat kan via een 'beoordelingsformulier', waarop hij verklaart dat hij al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet meer kon verzekeren. Dit formulier kan hij nu al telefonisch bij ABP opvragen, maar dat kan ook later. Het formulier hoeft in ieder geval niet voor 1 februari bij ABP te worden aangevraagd en teruggestuurd.

Wanneer weet mijn werknemer of hij in aanmerking komt voor de uitzondering?

De beoordeling of Anw-compensatie alsnog wordt uitgekeerd, vindt pas plaats na overlijden. Op dat moment dient de partner van uw werknemer zich ook te melden. Hij of zij vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan de partner van uw werknemer alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor Anw-compensatie.

Collectieve oplossing?

Biedt u of uw werkgeversorganisatie zelf een (semi)collectieve oplossing aan? Informeer uw medewerkers hier dan tijdig over, zodat zij zich niet dubbel verzekeren.

18-12-2017