Meest voorkomende uitsluitingsgronden van diensttijd vóór 1996

Af en toe komt het voor dat een werknemer periodes mist in zijn diensttijdoverzicht. Dat kan komen doordat bepaalde periodes van vóór 1996 uitgesloten zijn van pensioenopbouw. Er zijn destijds onder de ABP-wet uitsluitingsgronden bepaald op grond waarvan een werknemer géén ambtenaar is en dus geen pensioen opbouwt bij ABP. We hebben de meest voorkomende uitsluitingsgronden voor u op een rij gezet, zodat u vragen van uw werknemer mogelijk al kunt beantwoorden.

Wat waren in algemene zin de belangrijkste redenen voor uitsluiting van het zijn van ambtenaar onder de ABP-wet?

 • de bijzondere arbeidsvoorwaarden
 • de bijzondere aard van de werkzaamheden
 • de omvang van de werkzaamheden (oftewel geringe omvang van de werkzaamheden of korte duur van de dienstverhouding)

Wat waren de meest voorkomende uitsluitingsgronden voor het zijn van ambtenaar onder de ABP-wet?

 • personen die betaald of beloond werden per dienstverrichting
 • personen die tijdelijk te werk waren gesteld in het kader van een overheidsmaatregel om werklozen aan het werk te helpen
 • personen die geen vast basisinkomen hadden (0-urencontracten bijvoorbeeld)
 • personen die in dienst zijn vanwege wetenschappelijke opleiding of vorming
 • personen die niet langer dan voor zes maanden in dienst waren genomen
 • onderwijspersoneel dat in verband met vervanging wegens ziekte in dienst was genomen.
  Een voorbeeld hiervan zijn mensen die veel vervangingsperioden in het onderwijs konden laten zien, maar steeds voor minder dan 6 maanden, zodat ze geen ambtenaar werden.
 • als de omvang van de werkzaamheden gering was waardoor het inkomen herleid tot een jaarbedrag minder bedroeg dan een derde van het grensbedrag in artikel J12 ABP-wet. Dit bedrag is steeds bijgesteld.

Geen pensioenopbouw voor het 25ste levensjaar

In de periode van 1 oktober 1986 tot 1 mei 1994 telde diensttijd doorgebracht tot de eerste dag van de maand waarop de werknemer 25 jaar werd, niet mee voor het pensioen. Daarover werd dus geen pensioen opgebouwd. Wel waren deelnemers verzekerd ingeval van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw relatiemanager of ABP Relatiebeheer.

29-05-2018