Selfservice Werkgevers Portal verbeterd

Het aanleveren van uw gegevens en betalen van uw premie verloopt via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP) op pensioenaangifte.apg.nl. In de afgelopen weken hebben we aantal verbeteringen doorgevoerd waardoor de portal voor u makkelijker te gebruiken is.

Welke aanpassingen zijn er doorgevoerd?

Op basis van uw feedback hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd. We hebben dus vooral gekeken naar de behoefte die u heeft.  Zo kwamen sommige termen in de portal niet altijd overeen met de termen waarmee u in uw dagelijkse werk mee te maken heeft. Daarnaast kregen we ook vaak als feedback terug dat er erg veel informatie op de portal staat. Wij hebben geprobeerd de informatie in de portal op een makkelijkere manier aan te bieden. Bijvoorbeeld door termen te gebruiken die voor u herkenbaar zijn en door visuele aanwijzingen die het voor u makkelijker maken om, te weten wat u moet doen. Hieronder vindt u een aantal oplossingen.


Algemene verbeteringen 

  • Voorheen spraken we over ‘inkomstenverhouding’ in het overzicht. Deze naam is nu veranderd in ‘personeelsnummer’.  Een term die beter herkenbaar is voor u.
  •  Irrelevante kolommen tonen wij niet meer. Zo hadden we bij het tabblad Dossier de kolommen ‘Indicatie’ en ‘Intern/extern’. Hier hoeft u echter niets mee te doen en daarom zijn zij niet meer zichtbaar.
  •  De naam van de opdrachtgever is volledig in beeld. Voorheen was de kolom smaller waardoor deze naam niet altijd volledig zichtbaar was. 
  •  Mocht u hulp nodig hebben, dan kunnen wij met u  meekijken. Deze ‘meekijkfunctie’ is nu prominenter in beeld. Wilt u dat wij meekijken? Ga naar tabblad “Klantbeeld”. Klik dan op de link ‘Kunnen wij u helpen?’

Signalen

  • Wanneer u gegevens aanlevert, kan het voorkomen dat de levering niet of niet volledig wordt verwerkt. U ontvangt zogenaamde signalen. Deze onverwerkbare signalen zijn vanaf nu rood aangegeven. 
  • Makkelijker door signalen navigeren door button ‘Vorige’ en ‘Volgende’ toe te voegen op het tabblad signalen.
  • Het is mogelijk verschillende bestanden te downloaden in SWP. Wij hebben het duidelijker voor u gemaakt om te zien op welk moment u een bestand kunt downloaden.

Heeft u ook tip voor ons? Wij horen het graag!

In de komende periode blijven wij de Selfservice Werkgevers Portal verbeteren. Heeft u tips voor ons? Laat het dan weten. Mail naar frontoffice-inc@apg.nl.

20-06-2017