Uw medewerkers gaan minder premie betalen in 2016

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%.

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.

De premie voor de eindloonregeling (militairen) wordt volgende week formeel vastgesteld door het ABP-bestuur.

Wat verandert er voor u?

De premie bedraagt momenteel 19,6%. Van deze premie komt 6,27% voor rekening van uw werknemers en 13,33% van uzelf. Vanaf 1 januari 2016 daalt de premie naar 17,8%. Hiervan komt 5,34% voor rekening van uw werknemers en 12,46% van uzelf.

Daarnaast verandert de VPL-premie. Omdat de FPU-regeling stopt, vervalt dat deel van de VPL-premie. Vanaf 2016 heet deze premie de premie inkoop voorwaardelijk pensioen. Deze premie daalt in 2016 van 2,6% naar 2,3%.

Bekijk het overzicht met alle premies in 2016

Waarom daalt de premie?

De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1-1-2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8%. De pensioenpremie is de premie voor ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.

Geen indexatie

Door de huidige financiƫle situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 99,3% op 31 oktober 2015, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

27-11-2015