Pensioenpremie stijgt in 2019

Vandaag heeft het bestuur van ABP de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 24,9%. Dat is 0,2%-punt lager dan de voorlopige inschatting eerder dit jaar. Zoals verwacht kunnen de pensioenen in 2019 niet meegroeien met de inflatie.

Hoeveel premie betaalt u in 2019?

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt vanaf 1 januari 2019 naar 24,9%. Hiervan betaalt u 70% en uw werknemer 30%. In 2018 was deze premie 22,9% De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft 2,6%. Dit deel van de premie wordt geheel door u afgedragen.

Bekijk het overzicht van de premies in 2019

Waarom stijgt de premie?

In 2016 kondigde ABP een meerjarig premiebeleid aan. Daarin is afgesproken de premie vanaf 2017 in stapjes te verhogen. De verhoging in 2019 is onderdeel van dit beleid. De premie stijgt ook volgend jaar omdat pensioen duur is geworden. Dat komt vooral door de lage rente.

Wat betekent de premiestijging voor uw werknemers?

Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging van de premie dat hij per maand ongeveer € 11 netto meer gaat betalen in 2019.

Lees het nieuwsbericht voor uw werknemers

Geen indexatie

Zoals verwacht kunnen de pensioenen in 2019 niet meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie). De financiële positie van ABP is daarvoor niet toereikend. De inflatie over het afgelopen jaar bedroeg 2,1%. De totale maximaal gemiste indexatie van 2009 tot en met 2018 komt daarmee uit op 15,8%. We verwachten dat we uw pensioen ook de komende jaren niet kunnen verhogen.

Is er kans op verlaging van de pensioenen?

De kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is inmiddels bijna nul geworden. Wel blijft de kans aanwezig dat we uw pensioen moeten verlagen in de komende jaren.

Advies van het verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft in meerderheid positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit 2019. Eén fractie adviseerde negatief en één fractie onthield zich van stemming.

22-11-2018