Pensioenpremie stijgt in 2018

De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2018 vastgesteld op 22,9%. De premie is nu 21,1%. Zoals verwacht kan ABP door de huidige financiële situatie de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur vandaag besloten. Daarbij is rekening gehouden met het advies van het verantwoordingsorgaan.

Hoeveel premie betaalt u?

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 22,9%. U betaalt 70% van deze premie, en uw werknemer 30%. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft 2,6%. Dit deel van de premie wordt geheel door u afgedragen.

Bekijk het overzicht van de premies in 2018

Waarom stijgt de premie?

De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Alles bij elkaar genomen betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%. Overigens komt de premie voor Anw-compensatie te vervallen, omdat de regeling zelf in 2018 vervalt. In 2017 bedroeg deze premie 0,4%. Hiervan betaalt u 0,28% en uw werknemer 0,12%.

Wat betekent de premiestijging voor uw werknemers?

Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3500 bruto betekent de verhoging van de premie dat hij per maand ongeveer € 8 netto meer gaat betalen in 2018.

Premie militairen

De premie voor de eindloonregeling (militairen) wordt binnenkort bekend gemaakt.

Geen indexatie

Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2% op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

23-11-2017