Pensioenopbouw bij Generatiepact

Wanneer uw werknemer minder gaat werken als gevolg van een generatiepact*, kan hij pensioen blijven opbouwen op basis van zijn oorspronkelijke inkomen. Houdt dan bij het opstellen van de regeling onderstaande voorwaarden in de gaten.

Voorwaarden gelijkblijvende pensioenopbouw bij generatiepact

  • Ingangsdatum: Uw werknemer mag maximaal tien jaar voor de AOW-leeftijd minder gaan werken. 
  • Zelfde functie: Uw werknemer moet in dezelfde functie werkzaam blijven. (Wanneer uw werknemer tien jaar voor AOW-leeftijd een nieuwe functie aanvaardt met een lager salaris, is 100% pensioenopbouw nog steeds mogelijk over het oorspronkelijke salaris.)  
  • Aantal uren dienstverband: Het dienstverband mag met maximaal 50% verminderd worden. (Minder uren werken door het opnemen van verlof zien we niet als vermindering van de diensttijd.) 
  • Premieverdeling: De pensioenpremieverdeling tussen werkgever en werknemer is 70% voor de werkgever en 30% voor de werknemer. Als uw werknemer minder gaat werken door meer verlof op te nemen, geldt deze premieverdeling ook. Maar er mag ook afgesproken worden dat uw werknemer de volledige premie betaalt (100%) over de verlofuren.

Generatiepact en vervroegde ingang ABP KeuzePensioen

Naar aanleiding van vragen over het generatiepact en vervroegde ingang van ABP Keuzepensioen, heeft ABP contact gezocht met de Belastingdienst over de fiscale voorwaarden die hierbij gelden. De Belastingdienst liet weten dat 100% pensioenopbouw over het oorspronkelijke salaris niet altijd is toegestaan als uw werknemer naast de Generatiepact-regeling ook vervroegd pensioen opneemt. Het maakt hierbij geen verschil of uw werknemer meer of minder dan vijf jaar voor AOW-leeftijd zit. Voor het deel waarvoor het pensioen gedeeltelijk vervroegd is ingegaan, vervalt de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over de onbetaalde verlofperiode. Als de mate van vervroegde ingang van ABP KeuzePensioen groter is dan het deel waarvoor nog salaris wordt betaald, is de pensioenopbouw alleen nog mogelijk over het salarisdeel. Uitgaande van een regeling van 50-70-100 betekent dit: 

  • 10% ABP KeuzePensioen - 90% opbouw 
  • 20% ABP KeuzePensioen - 80% opbouw
  • 30% ABP KeuzePensioen - 70% opbouw
  • 40% ABP KeuzePensioen - 70% opbouw
  • 50% ABP KeuzePensioen - 70% opbouw

22-09-2016

Werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereiken, willen vaak minder gaan werken maar zijn bang dat hun inkomen dan achteruit gaat. Wanneer u hier als werkgever een financiële compensatie tegenover stelt, heeft dit ook voordelen voor u. U kunt de ontstane ruimte in de formatie gebruiken om een jongere werknemer te werven. Dit wordt vaak een ‘generatiepact’ genoemd. Meer informatie vindt u op de website van De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten.