Pensioenopbouw bij deeltijdfactor > 1

Misschien heeft u werknemers in dienst die meer dan fulltime werken en daardoor meer dan € 100.000 bruto per jaar verdienen. Zij bouwen over het bedrag boven € 100.000 geen pensioen op.

Aanpassing salarissysteem

Uw salarissysteem moet hiervoor aangepast worden. Dat heeft de Pensioenkamer van ABP op 15 april besloten. U of uw leverancier heeft hierover eind april informatie ontvangen. Wilt u uw salarissysteem vóór 1 juli (laten) aanpassen? Zo loopt uw premieberekening in de pas met de pensioenopbouw bij ABP.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) iets later

Natuurlijk willen wij aan deze werknemers een correct UPO sturen. Vanwege de benodigde wijzigingen in onze administratie ontvangen zij hun UPO dit jaar daarom iets later dan in andere jaren.

18-05-2015