PartnerPlusPensioen stopt

Vanaf 1 januari 2016 is sparen voor extra nabestaandenpensioen niet meer mogelijk. Het is belangrijk dat u de premie-inning bij werknemers die bijsparen voor ABP PartnerPlusPensioen beëindigt.

Premie-inning beëindigen

Wij vragen u de gegevensaanlevering en afdracht van de premie voor ABP PartnerPlusPensioen per 1 januari 2016 stop te zetten. Vanaf dat moment is er geen fiscale ruimte meer voor extra opbouw voor nabestaandenpensioen. Het is dan ook niet meer mogelijk ABP PartnerPlusPensioen aan te leveren in de maandelijkse pensioenaangifte ABP.

Nabestaandenpensioen gaat omhoog

Het ABP NabestaandenPensioen bij overlijden op of na 67 jaar wordt per 1 januari 2016 voor alle ABP-deelnemers verhoogd naar 70%. Aan het nabestaandenpensioen dat in het verleden is opgebouwd, verandert niets. 

In 2004 werd het nabestaandenpensioen verlaagd. ABP PartnerPlusPensioen is bedoeld om het nabestaandenpensioen over de periode van 1 juli 2004 tot 1 januari 2016 te verhogen. 

22-09-2015